ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) มอบถุงยังชีพในเขตพื้นที่ตำบล

รายละเอียด :
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง)
นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) , นายสัญญา ไวยเนตร (สมาชิกสภาจังหวัด)
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ได้นำถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภค
นำไปมอบให้ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ / กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
14 กรกฏาคม 2564
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 53 : IP : 3.227.235.216