ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงนำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 หย่อม บ.ปางเบาะ

รายละเอียด :
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง)
พร้อมด้วยนายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 ปางเบาะ
พร้อมทั้งมอบหน้ากาก และสารระงับเชื้อในมือ ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านคัดกรอง
ณ หย่อมบ้านปางเบาะ หมู่ 4 บ.แม่จา ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ / กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
19 กรกฏาคม 2564
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 43 : IP : 3.227.235.216