ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) ร่วมแจกหน้ากากอนามัยในพื้นที่ ป้องกันการระบาด COVID-19

รายละเอียด :
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) , สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ อสม. จาก รพ.สต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมแจกหน้ากากอนามัย
โครงการ : ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาด และติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในประชาชนตำบลทุ่งข้าวพวง
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งข้าวพวง
ณ พื้นที่ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ / กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
21 กรกฏาคม 2564
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 85 : IP : 3.227.235.216