ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : (31) ทต.ทุ่งข้าวพวง มอบถุงยังชีพให้พี่น้อง บ.แม่จา หมู่ 4 (หย่อมบ้านคนเมือง)

รายละเอียด :
31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มอบถุงยังชีพให้พี่น้อง บ.แม่จา
หมู่ 4 (หย่อมบ้านคนเมือง) ทุกครัวเรือน ตามเวลาดังนี้
หมวด 1 เวลา 13.00 น. ,
หมวด 2 เวลา 13.30 น. ,
หมวด 3 เวลา 14.00 น. ,
หมวด 4 เวลา 14.30 น. ,
หมวด 5 เวลา 15.00 น. ,
โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ณ โรงเรียนบ้านแม่จา หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ / กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
31 กรกฏาคม 2564
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 72 : IP : 3.227.235.216