ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง มาตรการควบคุมการเข้า-ออก และมาตรการให้ความช่วยเหลือ ณ บ.แม่จา

รายละเอียด :
31 กรกฎาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรการควบคุมการเข้า-ออก และมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ณ บ.แม่จา (หย่อมบ้านคนเมือง) หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่



สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ / กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
31 กรกฏาคม 2564
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 48 : IP : 3.227.235.216