ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจาก ทีมงานจิตอาสาต้านภัยโควิดเชียงดาว เพื่อนำไปมอบให้พี่น้อง บ.แม่จา หมู่4 (หย่อมบ้านคนเมือง)

รายละเอียด :
3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงขอกราบขอบพระคุณ ทีมงานจิตอาสาต้านภัยโควิดเชียงดาว ประกอบด้วย
1. ชมรมบรรเทาภัยเชียงดาว , 2. กู้ชีพกู้ภัยเหยี่ยวแดงทต.แม่นะ , 3. กลุ่มเชียงดาวออฟโรด
ที่ได้มอบถุงยังชีพ , หน้ากากอนามัย , เครื่องอุปโภค บริโภค ให้พี่น้อง บ.แม่จา ที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมการเข้า-ออกหมู่บ้าน
โดยมี นายกรุ่งโจน์ ดวงดี (นายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ) พร้อมทีมงานเป็นผู้มอบผ่านเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ รับมอบ ณ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
ซึ่งจะได้มอบให้พี่น้องแม่จา ในโอกาสต่อไปสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ / กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
03 สิงหาคม 2564
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 68 : IP : 3.227.235.216