ข่าวสารกิจกรรม แสดงทั้งหมด ...
03 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 29 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากทีมงานจิตอาสาต้านภัยโควิดเชียงดาว เพื่อนำไปมอบให้พี่น้อง บ.แม่จา (หย่อมบ้านคนเมือง)
 รายละเอียด : 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพว ... ดูเพิ่มเติม
31 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 25 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง มาตรการควบคุมการเข้า-ออก และมาตรการให้ความช่วยเหลือ ณ บ.แม่จา
 รายละเอียด : 31 กรกฎาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำรถประชาสัมพันธ์เค ... ดูเพิ่มเติม
31 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 53 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง มอบถุงยังชีพให้พี่น้อง บ.แม่จา หมู่ 4 (หย่อมบ้านคนเมือง)
 รายละเอียด : 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพ ... ดูเพิ่มเติม
21 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 71 )
เรื่อง : นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) ร่วมแจกหน้ากากอนามัยในพื้นที่ ป้องกันการระบาด COVID-19
 รายละเอียด : วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปล ... ดูเพิ่มเติม
20 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 64 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพ ... ดูเพิ่มเติม
19 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 36 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงนำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 หย่อม บ.ปางเบาะ
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโด ... ดูเพิ่มเติม
14 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 44 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) มอบถุงยังชีพในเขตพื้นที่ตำบล
 รายละเอียด : วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนาย ... ดูเพิ่มเติม
13 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 33 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) ให้ข้อมูลและชี้แจงข้อตกลงเงื่อนไขในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บ.ขุนคอง
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดย ... ดูเพิ่มเติม
07 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 51 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) ประชุมกลั่นกรองเทศบัญญัติ 2565
 รายละเอียด : วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศร ... ดูเพิ่มเติม
05 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 53 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัติงานสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาภาคสนาม บ.ห้วยเป้า และ บ.ห้วยตีนตั่ง
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 งานสาธารณสุข เทศบาลตำ ... ดูเพิ่มเติม
02 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 45 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยท่านรองนายกเทศมนตรี ตรวจดูความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ.ห้วยทรายขาว
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนา ... ดูเพิ่มเติม