ข่าวสารกิจกรรม แสดงทั้งหมด ...
23 ตุลาคม 2563 ( เปิด : 67 )
เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว
 รายละเอียด : 23 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพว ... ดูเพิ่มเติม
21 ตุลาคม 2563 ( เปิด : 23 )
เรื่อง : ประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ครั้งที่ 1/2564
 รายละเอียด : 21 ตุลาคม 2563 ประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง ... ดูเพิ่มเติม
20 ตุลาคม 2563 ( เปิด : 22 )
เรื่อง : กู้ภัยอินทรี ทต.ทุ่งข้าวพวง ระงับเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ เหตุเพลิงไหม้โรงเก็บกระเทียม
 รายละเอียด : 20 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. กู้ภัยอินทรี ทต.ทุ่ ... ดูเพิ่มเติม
13 ตุลาคม 2563 ( เปิด : 95 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ทต.ทุ่งข้าวพวง เข้าร ... ดูเพิ่มเติม
11 ตุลาคม 2563 ( เปิด : 28 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าของมูลนิธิสยามานุรักษ์พิทักษ์พงพนา ณ บ.แม่กอน
 รายละเอียด : วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 สท.อุดม วังโส , สท.บา ... ดูเพิ่มเติม
10 ตุลาคม 2563 ( เปิด : 46 )
เรื่อง : นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการป้องกันแก้ปัญหาไฟป่า - หมอกควัน ณ บ้านเลาวู
 รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสฤษดิ์ ... ดูเพิ่มเติม
17 กันยายน 2563 ( เปิด : 52 )
เรื่อง : นายฉอ้อน เขื่อน​เพชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง ​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิดการแข่งขัน​กีฬากลุ่มโรงเรียน 63
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน​ 2563 นายฉอ้อน เข ... ดูเพิ่มเติม
17 กันยายน 2563 ( เปิด : 60 )
เรื่อง : โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
 รายละเอียด : 17 กันยายน 2563 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาส ... ดูเพิ่มเติม