ข่าวสารกิจกรรม แสดงทั้งหมด ...
22 กันยายน 2564 ( เปิด : 26 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ ร่วมกิจกรรมส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ณ บ้านห้วยเป้า
 รายละเอียด : วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. หน่วยพัฒ ... ดูเพิ่มเติม
21 กันยายน 2564 ( เปิด : 25 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหารของอุปโภคบริโภค จากทีมงานจิตอาสาต้านภัยโควิดเชียงดาว เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาล ... ดูเพิ่มเติม
20 กันยายน 2564 ( เปิด : 30 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยท่านนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ มอบถุงยังชีพและของอุปโภคบริโภค ให้พี่น้อง บ.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 3
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาล ... ดูเพิ่มเติม
19 กันยายน 2564 ( เปิด : 13 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหาร เครื่องดื่ม จากกลุ่มรถวิบากบ้านแม่จาเชียงดาว เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
 รายละเอียด : วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เทศบา ... ดูเพิ่มเติม
17 กันยายน 2564 ( เปิด : 80 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบของอุปโภคบริโภค จากศิลปินวงกลิ่นเอื้องเสียงซึงเชียงดาว เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เทศบาล ... ดูเพิ่มเติม
17 กันยายน 2564 ( เปิด : 13 )
เรื่อง : ท่าน สจ.สัญญา ไวยเนตร ท่านนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ และท่านปลัดฯ สฤษดิ์ สุภาเลิศ เยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน บ.ห้วยเป้า
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ท่าน สจ.สัญญา ไวยเนตร ... ดูเพิ่มเติม
17 กันยายน 2564 ( เปิด : 10 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม สนับสนุนเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ จุดบริการฉีดวัคซีน บ.ห้วยเป้า
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง ขอขอบ ... ดูเพิ่มเติม
16 กันยายน 2564 ( เปิด : 19 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหารของอุปโภคบริโภค และเงินสนับสนุนจากท่าน สจ.สัญญา ไวยเนตร เพื่อสมทบช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบ ... ดูเพิ่มเติม
16 กันยายน 2564 ( เปิด : 7 )
เรื่อง : ภาพบรรยากาศการตรวจ Covid-19 แบบ Swab ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการตรวจ Covid-19 แบบ Swab สำหรับตรวจปร ... ดูเพิ่มเติม
16 กันยายน 2564 ( เปิด : 9 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหาร ของอุปโภคบริโภคจากผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเป้า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. ทต.ทุ่ ... ดูเพิ่มเติม
15 กันยายน 2564 ( เปิด : 21 )
เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหาร ของอุปโภคบริโภค ชุดกักตัวและชุด PPE จาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
 รายละเอียด : วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ทต.ทุ่งข ... ดูเพิ่มเติม
15 กันยายน 2564 ( เปิด : 46 )
เรื่อง : 15 ก.ย.64 ทต.ทุ่งข้าวพวงจัดเตรียมสถานที่ พร้อมสำหรับการตรวจ Covid-19 แบบ Swab ในวันพรุ่งนี้ 16 ก.ย.64
 รายละเอียด : วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง จัดเตร ... ดูเพิ่มเติม