ข่าวสารกิจกรรม แสดงทั้งหมด ...
  12 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 17 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงนำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชรและนายสฤษดิ์ สุภาเลิศ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพ ... ดูเพิ่มเติม
  07 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 53 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ... ดูเพิ่มเติม
  06 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 30 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงออกพ่นหมอกควันและ ULV กำจัดยุงลาย พื้นที่แม่จาเหนือ , ห้วยเป้า
 รายละเอียด : 6 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัต ... ดูเพิ่มเติม
  04 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 80 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกสำรวจความเสียหาย น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนราษฎร
 รายละเอียด : 4 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นางสาว ... ดูเพิ่มเติม
  03 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 43 )
 เรื่อง : หน่วยกู้ภัยอินทรีย์ ทต.ทุ่งข้าวพวงได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถตกข้างทางบริเวณ บ.แม่จา
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. หน่วยก ... ดูเพิ่มเติม
  01 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 51 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกพ่น ULV กำจัดยุงลาย บ.ห้วยทรายขาว
 รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกพ่น ... ดูเพิ่มเติม
  31 กรกฏาคม 2563 ( เปิด : 78 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์และคณะ โครงการพาณิชย์สัญจรชายแดน จ.เชียงใหม่
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นายฉอ้อน เขื่อนเพชร ( ... ดูเพิ่มเติม
  28 กรกฏาคม 2563 ( เปิด : 62 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงนำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ทต.เชียงดาว
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร (นา ... ดูเพิ่มเติม