ข่าวสารกิจกรรม แสดงทั้งหมด ...

14 มีนาคม 2565
: กิจกรรม Big Cleaning Day 2565
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. ทต.ทุ่งข ... ดูเพิ่มเติม
17 พฤษภาคม 2565 ( เปิด : 16 )
: ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รดน้ำดำหัว นายจีระ ณ ลำพูน (ประธานสภาเทศบาล)
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทต.ทุ่งข้าวพวง โดยข้ ... ดูเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2565 ( เปิด : 58 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง จัดฝึกอบรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ทต.ทุ่งข้าวพวง จัดฝึก ... ดูเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2565 ( เปิด : 28 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน ในพื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกจ่า ... ดูเพิ่มเติม
07 พฤษภาคม 2565 ( เปิด : 33 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจ Big Cleaning Day บริเวณวัดสว่างมงคล
 รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 จนท. ทต.ทุ่งข้าวพวง ร ... ดูเพิ่มเติม
06 พฤษภาคม 2565 ( เปิด : 55 )
: โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เชิงรุก ณ หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทต.ทุ่งข้าวพวงจัดฝึกอบ ... ดูเพิ่มเติม
06 พฤษภาคม 2565 ( เปิด : 31 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยท่านปลัดฯ ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจ Big Cleaning Day บ.ห้วยทรายขาว
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยท่ ... ดูเพิ่มเติม
05 พฤษภาคม 2565 ( เปิด : 25 )
: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ​และ​สิ่งแวดล้อม ได้​มาศึกษา หาข้อมูล บ่อขยะ​ บ.ห้วยทรายขาว​
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากกระทร ... ดูเพิ่มเติม
03 พฤษภาคม 2565 ( เปิด : 47 )
: กู้ภัยอินทรี นำโดยท่านปลัดฯ สฤษดิ์ สุภาเลิศ ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้ม บ.ห้วยตีนตั่ง
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. กู้ภัย ... ดูเพิ่มเติม
30 เมษายน 2565 ( เปิด : 84 )
: 18-30 เม.ย.65 ทต.ทุ่งข้าวพวง แจกจ่ายน้ำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ
 รายละเอียด : ระหว่างวันที่ 18 - 30 เมษายน 2565 ทต.ทุ่งข้าวพวง ... ดูเพิ่มเติม
26 เมษายน 2565 ( เปิด : 43 )
: ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รดน้ำดำหัวท่านปลัดฯ สฤษดิ์ สุภาเลิศ
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ทต.ทุ่ง ... ดูเพิ่มเติม
26 เมษายน 2565 ( เปิด : 50 )
: ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รดน้ำดำหัวท่านนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ทต.ทุ่ ... ดูเพิ่มเติม
25 เมษายน 2565 ( เปิด : 67 )
: ท่านปลัดฯสฤษดิ์ สุภาเลิศ ตัวแทน ทต.ทุ่งข้าวพวง เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ท่านปลัดฯ สฤษดิ์ สุภา ... ดูเพิ่มเติม
18 เมษายน 2565 ( เปิด : 43 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยท่านปลัดฯ เข้ารดน้ำดําหัว นายสงัด บูรณภัทรโชติ (นายอำเภอเชียงดาว) เนื่องในประเพณีสงกรานต์
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ทต.ทุ่ง ... ดูเพิ่มเติม
18 เมษายน 2565 ( เปิด : 58 )
: โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับหลักการเสนอหนังสือราชการ และระเบียบงานสารบรรณเทศบาล ณ ห้องมรกต
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 โครงการอบรมพัฒนาบุคลาก ... ดูเพิ่มเติม
16 เมษายน 2565 ( เปิด : 51 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยท่านรองนายกฯ มอบกระเบื้องหลังคาให้แก่ผู้ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุ หย่อม บ.แม่จาเหนือ
 รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดย ... ดูเพิ่มเติม