ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ค้นหา ...
 12 ตุลาคม 2563 - ( เปิด : 0 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ... ดูเพิ่มเติม ...
 12 ตุลาคม 2563 - ( เปิด : 0 )
เรื่อง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
รายละเอียด : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ... ดูเพิ่มเติม ...
 01 ตุลาคม 2563 32,480 ( เปิด : 34 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก ... ดูเพิ่มเติม ...
 30 กันยายน 2563 8,000-15,000 ( เปิด : 23 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - นฤมล สร้า ... ดูเพิ่มเติม ...
 29 กันยายน 2563 5,670 ( เปิด : 32 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ... ดูเพิ่มเติม ...
 23 กันยายน 2563 3,890 ( เปิด : 13 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Prinnter)
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพ ... ดูเพิ่มเติม ...
 23 กันยายน 2563 13,355 ( เปิด : 15 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำ ... ดูเพิ่มเติม ...
 23 กันยายน 2563 29,500 ( เปิด : 22 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ... ดูเพิ่มเติม ...
 23 กันยายน 2563 49,670 ( เปิด : 8 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ... ดูเพิ่มเติม ...
 18 กันยายน 2563 53,032 ( เปิด : 27 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเท ... ดูเพิ่มเติม ...
 18 กันยายน 2563 63,380 ( เปิด : 22 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและะเบียนทรัพย์สิน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุ ... ดูเพิ่มเติม ...
 17 กันยายน 2563 31,500 ( เปิด : 13 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ลิ้นชักและเก้าอี้ทำงานแบบมีแขนและพนักพิง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ลิ้นชัก ... ดูเพิ่มเติม ...
 17 กันยายน 2563 31,550 ( เปิด : 31 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ลิ้นชัก ขนาด 4 ฟุตและเก้าอี้ทำงาน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ลิ้นชัก ... ดูเพิ่มเติม ...
 17 กันยายน 2563 12,000 ( เปิด : 9 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4)
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4) เพื่อ ... ดูเพิ่มเติม ...
 17 กันยายน 2563 13,744 ( เปิด : 12 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ เพื่ ... ดูเพิ่มเติม ...
 17 กันยายน 2563 35,691 ( เปิด : 19 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โค ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กันยายน 2563 36,326.50 ( เปิด : 13 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสา ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กันยายน 2563 15,416 ( เปิด : 30 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใ่ช้สำหรับงานซ่อมแซมและพัฒนาทั่วไป
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใ่ช้สำหรับงานซ่อมแซ ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กันยายน 2563 44,000 ( เปิด : 21 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กันยายน 2563 111,000 ( เปิด : 19 )
เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายต่า ลุงหม่อง)
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ บ้านห้ว ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กันยายน 2563 111,000 ( เปิด : 22 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายต่า ลุงหม่อง)
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้าย ... ดูเพิ่มเติม ...
 15 กันยายน 2563 24,450 ( เปิด : 9 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ... ดูเพิ่มเติม ...
 15 กันยายน 2563 18,000 ( เปิด : 16 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบธรร ... ดูเพิ่มเติม ...
 15 กันยายน 2563 46,500 ( เปิด : 14 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโพลีเงา จีบรอบ) จำนวน 30 ผืน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโพลีเงา จีบรอบ ... ดูเพิ่มเติม ...
 15 กันยายน 2563 10,000 ( เปิด : 17 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนา ... ดูเพิ่มเติม ...
 15 กันยายน 2563 29,996 ( เปิด : 14 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ อุปกรณ์อื่นๆ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ อุปกรณ์ ... ดูเพิ่มเติม ...
 15 กันยายน 2563 24,950 ( เปิด : 16 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจา ... ดูเพิ่มเติม ...
 15 กันยายน 2563 39,975 ( เปิด : 15 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ... ดูเพิ่มเติม ...
 15 กันยายน 2563 25,000 ( เปิด : 18 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย ... ดูเพิ่มเติม ...
 14 กันยายน 2563 77,000 ( เปิด : 10 )
เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างเสาติดตั้งหอกระจายเสียง
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างเสาติดตั้งหอกระจายเสียง ตามแบบกรมส่งเสริมท้องถิ่น ... ดูเพิ่มเติม ...
 14 กันยายน 2563 77,000 ( เปิด : 13 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาติดตั้งหอกระจายเสียง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างเสาติดตั้งหอกระจายเสียง ตามแบบกรมส ... ดูเพิ่มเติม ...
 14 กันยายน 2563 12,550 ( เปิด : 12 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้กิจการของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้กิจการของเทศบาลตำบลทุ ... ดูเพิ่มเติม ...
 14 กันยายน 2563 29,560 ( เปิด : 15 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงานของเทศบา ... ดูเพิ่มเติม ...
 14 กันยายน 2563 14,192 ( เปิด : 12 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เล ... ดูเพิ่มเติม ...
 14 กันยายน 2563 26,805 ( เปิด : 18 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศ ... ดูเพิ่มเติม ...
 14 กันยายน 2563 60,210 ( เปิด : 10 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับงานในเอกสารในสำนักงาน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับงานในเอกสารในสำนักงา ... ดูเพิ่มเติม ...
 14 กันยายน 2563 36,500 ( เปิด : 14 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิพพ์ เครื่องพิพพ์เลเซอร์
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อ1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึ ... ดูเพิ่มเติม ...
 14 กันยายน 2563 51,670 ( เปิด : 16 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ-เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่2-เครื่องสแกนเนอร์-เครื่อสำรองไฟ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อ-เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่2-เครื ... ดูเพิ่มเติม ...
 14 กันยายน 2563 20,000 ( เปิด : 12 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ... ดูเพิ่มเติม ...
 14 กันยายน 2563 89,000 ( เปิด : 13 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนาม ชุดอนุบาล
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องเล่นสนาม ชุดอนุบาล02 (ชุดปราสาทชิงช ... ดูเพิ่มเติม ...
 14 กันยายน 2563 31,390 ( เปิด : 17 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อ-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท ... ดูเพิ่มเติม ...
 11 กันยายน 2563 13,995 ( เปิด : 16 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในพัฒนาทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในพัฒนาทั่วไปในเขตเทศ ... ดูเพิ่มเติม ...
 11 กันยายน 2563 12,683 ( เปิด : 23 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอ ... ดูเพิ่มเติม ...
 11 กันยายน 2563 44,000 ( เปิด : 24 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการปรับปรุงตลิ่งน้ำปิงโดยใช้เครื่องจักรกล
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างดำเนินการปรับปรุงตลิ่งน้ำปิงโดยใช้เครื่องจ ... ดูเพิ่มเติม ...
 09 กันยายน 2563 154,000 ( เปิด : 13 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเทศบาลตำบลทุ่่งข้าวพวง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเทศบาลตำบลทุ่่งข้าว ... ดูเพิ่มเติม ...
 08 กันยายน 2563 22,550 ( เปิด : 24 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเท ... ดูเพิ่มเติม ...
 08 กันยายน 2563 29,780 ( เปิด : 12 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกองการศึกษา
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกองการศึกษาเทศ ... ดูเพิ่มเติม ...
 08 กันยายน 2563 49,769 ( เปิด : 11 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหย่อมบ้านแม่จาเหนือ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับป ... ดูเพิ่มเติม ...
 08 กันยายน 2563 23,150 ( เปิด : 13 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานข ... ดูเพิ่มเติม ...
 02 กันยายน 2563 34,000 ( เปิด : 13 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแม่กอนใน)
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม ... ดูเพิ่มเติม ...
หน้าทั้งหมด : 6
( 1 / 6)
( 2 / 6)
( 3 / 6)
( 4 / 6)
( 5 / 6)
( 6 / 6)