ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ค้นหา ...
 06 สิงหาคม 2563 8,100 ( เปิด : 10 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสนามหญ้า ตัดแต่ง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสะอาดสนามหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ และป ... ดูเพิ่มเติม ...
 06 สิงหาคม 2563 1,500 ( เปิด : 8 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถไถฟาร์ม
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถไถฟาร์ม ดำเนินการปรับเกรดพื้นที่โดยรอบอาคารหอประชุม ... ดูเพิ่มเติม ...
 29 กรกฏาคม 2563 3,200 ( เปิด : 20 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเ ... ดูเพิ่มเติม ...
 21 กรกฏาคม 2563 9,170 ( เปิด : 19 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบล ... ดูเพิ่มเติม ...
 21 กรกฏาคม 2563 17,130 ( เปิด : 4 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา เทศบาลต ... ดูเพิ่มเติม ...
 21 กรกฏาคม 2563 23,800 ( เปิด : 14 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาพ่นสารเคมี
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาพ่นสารเคม ... ดูเพิ่มเติม ...
 21 กรกฏาคม 2563 5,988 ( เปิด : 10 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ยาทากันยุง และหน้ากากอนามัย N 95
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ยาทากันยุง และ ... ดูเพิ่มเติม ...
 21 กรกฏาคม 2563 37,295 ( เปิด : 6 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ศพด.
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เพื่อซ่อมแซม ... ดูเพิ่มเติม ...
 21 กรกฏาคม 2563 49,000 ( เปิด : 4 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันตลิ่งแม่่น้ำปิง งานถมดินลูกรัง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างซ่อมแซมคันตลิ่งแม่่น้ำปิง งานถมดินลูกรัง พ ... ดูเพิ่มเติม ...
 20 กรกฏาคม 2563 3,193 ( เปิด : 4 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาเหนือ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ ... ดูเพิ่มเติม ...
 20 กรกฏาคม 2563 3,193 ( เปิด : 11 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการ ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กรกฏาคม 2563 6,452 ( เปิด : 4 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานซ่อมแซมห้องน้ำและเครื่องเล่นโรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานซ่อมแซมห้องน้ำและเคร ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กรกฏาคม 2563 7,520 ( เปิด : 8 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับผิดชอบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับ ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กรกฏาคม 2563 10,307 ( เปิด : 6 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็กหย่อมบ้านแม่จาเหนือ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารเรี ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กรกฏาคม 2563 14,790 ( เปิด : 12 )
เรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน กบไฟฟ้า แบบมือถือขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน กบไฟฟ้า แบบมือถือขนาด 5 นิ้ ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กรกฏาคม 2563 13,317 ( เปิด : 4 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็กหย่อมบ้านแม่จาเหนือ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้โครงการปรับปรุงอาคารเ ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กรกฏาคม 2563 14,310 ( เปิด : 17 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขอ ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กรกฏาคม 2563 6,800 ( เปิด : 4 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 82-6780
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบร ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กรกฏาคม 2563 71,000 ( เปิด : 26 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โ ... ดูเพิ่มเติม ...
 15 กรกฏาคม 2563 1,380 ( เปิด : 5 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาล ... ดูเพิ่มเติม ...
 14 กรกฏาคม 2563 450 ( เปิด : 4 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ป้ายไวนิลทิึบแสง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างจัดทำป้ายไวนิลโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ... ดูเพิ่มเติม ...
 14 กรกฏาคม 2563 6,452 ( เปิด : 4 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำและเครื่องเล่นโรงเรียนบ้านขุนคอง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำและเครื่อ ... ดูเพิ่มเติม ...
 13 กรกฏาคม 2563 5,956 ( เปิด : 17 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้สำหรับงานซ่อมแซมและพัฒนาทั่วไป ในเขตรับผิดชอบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้สำหรับงานซ่อมแซมและพัฒนาทั่วไ ... ดูเพิ่มเติม ...
 13 กรกฏาคม 2563 4,487 ( เปิด : 6 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอ ... ดูเพิ่มเติม ...
 13 กรกฏาคม 2563 9,400 ( เปิด : 5 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจการงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจการงานเทศบาลตำบ ... ดูเพิ่มเติม ...
 13 กรกฏาคม 2563 33,525 ( เปิด : 6 )
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็กหย่อมบ้านแม่จาเหนือ
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศ ... ดูเพิ่มเติม ...
 10 กรกฏาคม 2563 1,000 ( เปิด : 36 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ในการดำเนินโครงการฝึกอ ... ดูเพิ่มเติม ...
 09 กรกฏาคม 2563 90,000 ( เปิด : 45 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหย่อมบ้านแม่จาเหนือ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหย่อมบ ... ดูเพิ่มเติม ...
 08 กรกฏาคม 2563 9,120 ( เปิด : 33 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับผิดชอบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : วัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับผิดช ... ดูเพิ่มเติม ...
 03 กรกฏาคม 2563 20,000 ( เปิด : 10 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกน้ำจา บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 (ฝายแม่จาทุ่่งใต้) ตำบลทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างขุดลอกน้ำจา บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 (ฝายแม่จาท ... ดูเพิ่มเติม ...
 30 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 57 )
เรื่อง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ
รายละเอียด : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อ ... ดูเพิ่มเติม ...
 29 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 77 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 นางสาว ศ ... ดูเพิ่มเติม ...
 26 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 346 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก ... ดูเพิ่มเติม ...
 25 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 21 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการพัฒนาภายในเขตความรับผิดชอบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช่้ในก ... ดูเพิ่มเติม ...
 25 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 23 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็กและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ยค 6692
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ตรวจเช็กและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่ว ... ดูเพิ่มเติม ...
 25 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 20 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด B4 จำนวน 842 หน้า
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด B4 จำนวน 842 หน้า โดยวิธี ... ดูเพิ่มเติม ...
 25 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 19 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็กและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผล 8358
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ตรวจเช็กและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน ... ดูเพิ่มเติม ...
 25 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 15 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ 120 ลิตร มีล้อ แบบฝามีช่องทิ้ง จำนวน 8 ใบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : วัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ 120 ลิตร มีล้อ แบบฝ ... ดูเพิ่มเติม ...
 25 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 20 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon GP - 405/iR - 3300
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon GP - 405/iR - 33 ... ดูเพิ่มเติม ...
 25 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 20 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ล่วนกลาง ผอ-3044
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยน ... ดูเพิ่มเติม ...
 22 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 10 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ สำหรับงา ... ดูเพิ่มเติม ...
 22 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 24 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช่้ในก ... ดูเพิ่มเติม ...
 22 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 11 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีตปอร์ตแลนด์ จำนวน 2.75 คิว เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อคอนกรีตปอร์ตแลนด์ จำนวน 2.75 คิว เพื่อซ่อม ... ดูเพิ่มเติม ...
 19 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 22 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซม ฝายน้ำซุ้ม
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซม ฝายน ... ดูเพิ่มเติม ...
 19 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 23 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนห้วยเป้า
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมห ... ดูเพิ่มเติม ...
 19 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 31 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : วัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับผิดช ... ดูเพิ่มเติม ...
 19 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 24 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต ... ดูเพิ่มเติม ...
 19 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 29 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจา ... ดูเพิ่มเติม ...
 19 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 15 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ... ดูเพิ่มเติม ...
 17 มิถุนายน 2563 มีไฟล์แนบ ( เปิด : 27 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.(ทางเข้าพื้นที่การเกษตรห้วยน้ำขุ่น)
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ... ดูเพิ่มเติม ...
หน้าทั้งหมด : 4
( 1 / 4)
( 2 / 4)
( 3 / 4)
( 4 / 4)