ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ค้นหา ...
 12 มกราคม 2564 442,000 ( เปิด : 2 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายจะฟะ แสงจันทร์)
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา(แม่ ... ดูเพิ่มเติม ...
 11 มกราคม 2564 18,555.60 ( เปิด : 1 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกั ... ดูเพิ่มเติม ...
 08 มกราคม 2564 17,254.37 ( เปิด : 2 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง ย ... ดูเพิ่มเติม ...
 04 มกราคม 2564 11,115 ( เปิด : 4 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสุดุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่อมแซมและพัฒนาทั่วไป
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสุดุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่อม ... ดูเพิ่มเติม ...
 29 ธันวาคม 2563 35,000 ( เปิด : 2 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับงานซ่อมแซมทั่วไป
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับงานซ่อมแซมท ... ดูเพิ่มเติม ...
 28 ธันวาคม 2563 73,000 ( เปิด : 2 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเป้า
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห ... ดูเพิ่มเติม ...
 24 ธันวาคม 2563 500,000 ( เปิด : 15 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ... ดูเพิ่มเติม ...
 10 ธันวาคม 2563 442,000 ( เปิด : 7 )
เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายจะฟะ แสงจันทร์)
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา(แม่จาเหนือ) หมู่ที ... ดูเพิ่มเติม ...
 09 ธันวาคม 2563 579,000 ( เปิด : 27 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ... ดูเพิ่มเติม ...
 07 ธันวาคม 2563 500,000 ( เปิด : 15 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด CCTV.ชนิดเครือข่าย
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด CCTV. ... ดูเพิ่มเติม ...
 30 พฤศจิกายน 2563 - ( เปิด : 38 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - เกศกา ... ดูเพิ่มเติม ...
 26 พฤศจิกายน 2563 579,000 ( เปิด : 35 )
เรื่อง : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง
รายละเอียด : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 พฤศจิกายน 2563 579,000 ( เปิด : 45 )
เรื่อง : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง
รายละเอียด : ประกาศเชิญชวน ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง ... ดูเพิ่มเติม ...
 10 พฤศจิกายน 2563 10,860.50 ( เปิด : 28 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยน ... ดูเพิ่มเติม ...
 10 พฤศจิกายน 2563 579,000 ( เปิด : 29 )
เรื่อง : ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง ... ดูเพิ่มเติม ...
 06 พฤศจิกายน 2563 10,945 ( เปิด : 18 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อและวิทยุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่อมแซมและพัฒนาทั่วไป
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อและวิทยุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่ ... ดูเพิ่มเติม ...
 06 พฤศจิกายน 2563 10,070 ( เปิด : 21 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกเทท้ายติดเครน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกเทท้าย ... ดูเพิ่มเติม ...
 05 พฤศจิกายน 2563 21,000 ( เปิด : 45 )
เรื่อง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีต
รายละเอียด : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีตรูปทร ... ดูเพิ่มเติม ...
 02 พฤศจิกายน 2563 21,000 ( เปิด : 35 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน แบบหล่อคอนกรีต
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก ... ดูเพิ่มเติม ...
 30 ตุลาคม 2563 - ( เปิด : 32 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 - กนกวร ... ดูเพิ่มเติม ...
 30 ตุลาคม 2563 21,000 ( เปิด : 59 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีต
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศ ... ดูเพิ่มเติม ...
 20 ตุลาคม 2563 29,925 ( เปิด : 44 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสถาบันการศึกษา เพื่อทำการวิจัยประเมินผลและสำรวจความพึงพอใจ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างสถาบันการศึกษา เพื่อทำการวิจัยประเมินผลและ ... ดูเพิ่มเติม ...
 19 ตุลาคม 2563 8,550 ( เปิด : 77 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกระบอกเจาะหัวเพชร
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้างกระบอกเจาะหัวเพชรขนาด 2 นิ้ว ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 ตุลาคม 2563 9,523 ( เปิด : 27 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดค่าเป็นกรด-ด่าง ชนิดกันน้ำ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องตรวจวัดค่าเป็นกรด-ด่าง ชนิดกันน้ำ ช ... ดูเพิ่มเติม ...
 15 ตุลาคม 2563 109,400 ( เปิด : 35 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนา ... ดูเพิ่มเติม ...
 12 ตุลาคม 2563 - ( เปิด : 32 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ... ดูเพิ่มเติม ...
 12 ตุลาคม 2563 - ( เปิด : 24 )
เรื่อง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
รายละเอียด : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ... ดูเพิ่มเติม ...
 01 ตุลาคม 2563 32,480 ( เปิด : 60 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก ... ดูเพิ่มเติม ...
 30 กันยายน 2563 8,000-15,000 ( เปิด : 77 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - นฤมล สร้า ... ดูเพิ่มเติม ...
 29 กันยายน 2563 5,670 ( เปิด : 55 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ... ดูเพิ่มเติม ...
 23 กันยายน 2563 3,890 ( เปิด : 31 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Prinnter)
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพ ... ดูเพิ่มเติม ...
 23 กันยายน 2563 13,355 ( เปิด : 39 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำ ... ดูเพิ่มเติม ...
 23 กันยายน 2563 29,500 ( เปิด : 52 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ... ดูเพิ่มเติม ...
 23 กันยายน 2563 49,670 ( เปิด : 30 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ... ดูเพิ่มเติม ...
 18 กันยายน 2563 53,032 ( เปิด : 46 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเท ... ดูเพิ่มเติม ...
 18 กันยายน 2563 63,380 ( เปิด : 48 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและะเบียนทรัพย์สิน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุ ... ดูเพิ่มเติม ...
 17 กันยายน 2563 31,500 ( เปิด : 37 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ลิ้นชักและเก้าอี้ทำงานแบบมีแขนและพนักพิง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ลิ้นชัก ... ดูเพิ่มเติม ...
 17 กันยายน 2563 31,550 ( เปิด : 57 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ลิ้นชัก ขนาด 4 ฟุตและเก้าอี้ทำงาน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ลิ้นชัก ... ดูเพิ่มเติม ...
 17 กันยายน 2563 12,000 ( เปิด : 37 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4)
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4) เพื่อ ... ดูเพิ่มเติม ...
 17 กันยายน 2563 13,744 ( เปิด : 32 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ เพื่ ... ดูเพิ่มเติม ...
 17 กันยายน 2563 35,691 ( เปิด : 37 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โค ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กันยายน 2563 36,326.50 ( เปิด : 38 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสา ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กันยายน 2563 15,416 ( เปิด : 50 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใ่ช้สำหรับงานซ่อมแซมและพัฒนาทั่วไป
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใ่ช้สำหรับงานซ่อมแซ ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กันยายน 2563 44,000 ( เปิด : 42 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กันยายน 2563 111,000 ( เปิด : 44 )
เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายต่า ลุงหม่อง)
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ บ้านห้ว ... ดูเพิ่มเติม ...
 16 กันยายน 2563 111,000 ( เปิด : 46 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายต่า ลุงหม่อง)
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้าย ... ดูเพิ่มเติม ...
 15 กันยายน 2563 24,450 ( เปิด : 28 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ... ดูเพิ่มเติม ...
 15 กันยายน 2563 18,000 ( เปิด : 36 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบธรร ... ดูเพิ่มเติม ...
 15 กันยายน 2563 46,500 ( เปิด : 33 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโพลีเงา จีบรอบ) จำนวน 30 ผืน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโพลีเงา จีบรอบ ... ดูเพิ่มเติม ...
 15 กันยายน 2563 10,000 ( เปิด : 38 )
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนา ... ดูเพิ่มเติม ...
หน้าทั้งหมด : 6
( 1 / 6)
( 2 / 6)
( 3 / 6)
( 4 / 6)
( 5 / 6)
( 6 / 6)