ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ค้นหา ...
22 กุมภาพันธ์ 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในการซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับผิดชอบ 64027375103 16,140
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในการซ่อมแซมทั่วไป ...
( เปิด : 11 ) ดูเพิ่มเติม ...
19 กุมภาพันธ์ 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยแม่เงา ตาลี่) 64017091419 522,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ...
( เปิด : 2 ) ดูเพิ่มเติม ...
09 กุมภาพันธ์ 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรดชนิดตั้งพื้น จำนวน 5 เครื่อง 64027222244 16,585
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดชนิดต ...
( เปิด : 14 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 กุมภาพันธ์ 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสาป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 64027191759 3,100
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างทำเสาป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายกเทศมนตร ...
( เปิด : 9 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 กุมภาพันธ์ 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 64027219426 64027219426 8,800
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก ...
( เปิด : 39 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 กุมภาพันธ์ 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 64027193451 53,250
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรื ...
( เปิด : 12 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 กุมภาพันธ์ 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย (ป้ายไม้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตัั้ง) ขนาด 2.44 x 2 เมตร  40,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างทำป้าย (ป้ายไม้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเ ...
( เปิด : 20 ) ดูเพิ่มเติม ...
03 กุมภาพันธ์ 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ขนาด 1.2x2.4 เมตร  4,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก ...
( เปิด : 7 ) ดูเพิ่มเติม ...
03 กุมภาพันธ์ 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์  3,200
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ...
( เปิด : 4 ) ดูเพิ่มเติม ...
01 กุมภาพันธ์ 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 - 8,000-15,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ...
( เปิด : 11 ) ดูเพิ่มเติม ...
01 กุมภาพันธ์ 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ที่กดเจลแอลกอฮอล์) เพื่อใช้ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  9,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุ (ที่กดเจลแอลกอฮอล์) เพื่อใช้ตามโคร ...
( เปิด : 7 ) ดูเพิ่มเติม ...
28 มกราคม 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในการซ่อมแซมทั่วไป  24,770
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในการซ่อมแซมทั่วไป ...
( เปิด : 36 ) ดูเพิ่มเติม ...
27 มกราคม 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหย่อมบ้านปางเบาะ)  439,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา หมู ...
( เปิด : 37 ) ดูเพิ่มเติม ...
26 มกราคม 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างวัดกอนสุทธาวาส)  175,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หม ...
( เปิด : 26 ) ดูเพิ่มเติม ...
25 มกราคม 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม (ทางเข้าหมู่บ้าน จุดที่ 1)  184,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม บ้านแม ...
( เปิด : 34 ) ดูเพิ่มเติม ...
25 มกราคม 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหมู่บ้าน จุดที่ 2)  31,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ ...
( เปิด : 26 ) ดูเพิ่มเติม ...
25 มกราคม 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่อมแซมพัฒนาทั่วไป  23,824
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่อมแ ...
( เปิด : 30 ) ดูเพิ่มเติม ...
25 มกราคม 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไป  10,030
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไป ...
( เปิด : 20 ) ดูเพิ่มเติม ...
25 มกราคม 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไป  10,355
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไป ...
( เปิด : 16 ) ดูเพิ่มเติม ...
25 มกราคม 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  14,577
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (อุปกรณ์ดูแลร ...
( เปิด : 26 ) ดูเพิ่มเติม ...
21 มกราคม 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายบุญช่วย เอกเรื่อง)  126,000
รายละเอียด : ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายโครงการ บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 (ซอยนา ...
( เปิด : 60 ) ดูเพิ่มเติม ...
19 มกราคม 2564   เรื่อง : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยแม่เงา ตาลี่)  522,000
รายละเอียด : ประกาศเชิญชวน ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายโครง ...
( เปิด : 38 ) ดูเพิ่มเติม ...
12 มกราคม 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายจะฟะ แสงจันทร์)  442,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา(แม่ ...
( เปิด : 34 ) ดูเพิ่มเติม ...
11 มกราคม 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  18,555.60
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกั ...
( เปิด : 26 ) ดูเพิ่มเติม ...
08 มกราคม 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง  17,254.37
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง ย ...
( เปิด : 38 ) ดูเพิ่มเติม ...
04 มกราคม 2564   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสุดุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่อมแซมและพัฒนาทั่วไป  11,115
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสุดุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่อม ...
( เปิด : 38 ) ดูเพิ่มเติม ...
29 ธันวาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับงานซ่อมแซมทั่วไป  35,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับงานซ่อมแซมท ...
( เปิด : 35 ) ดูเพิ่มเติม ...
28 ธันวาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเป้า  73,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห ...
( เปิด : 29 ) ดูเพิ่มเติม ...
24 ธันวาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (ส่วนกองการศึกษา)  500,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ...
( เปิด : 53 ) ดูเพิ่มเติม ...
10 ธันวาคม 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายจะฟะ แสงจันทร์)  442,000
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา(แม่จาเหนือ) หมู่ที ...
( เปิด : 31 ) ดูเพิ่มเติม ...
09 ธันวาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง  579,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ...
( เปิด : 57 ) ดูเพิ่มเติม ...
07 ธันวาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด CCTV.ชนิดเครือข่าย  500,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด CCTV. ...
( เปิด : 37 ) ดูเพิ่มเติม ...
30 พฤศจิกายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563  -
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - เกศกา ...
( เปิด : 56 ) ดูเพิ่มเติม ...
26 พฤศจิกายน 2563   เรื่อง : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง  579,000
รายละเอียด : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ...
( เปิด : 67 ) ดูเพิ่มเติม ...
16 พฤศจิกายน 2563   เรื่อง : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง  579,000
รายละเอียด : ประกาศเชิญชวน ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง ...
( เปิด : 68 ) ดูเพิ่มเติม ...
10 พฤศจิกายน 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหย่อมบ้านปางเบาะ)  439,000
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 (ทางเข้าห ...
( เปิด : 21 ) ดูเพิ่มเติม ...
10 พฤศจิกายน 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างวัดกอนสุทธาวาส)  175,000
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 (ซอยข้าง ...
( เปิด : 20 ) ดูเพิ่มเติม ...
10 พฤศจิกายน 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม บ้านแม่กอน (ทางเข้าหมู่บ้าน จุดที่ 1)  184,000
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 ...
( เปิด : 20 ) ดูเพิ่มเติม ...
10 พฤศจิกายน 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหมู่บ้าน จุดที่ 2)  31,000
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หมู่ท ...
( เปิด : 21 ) ดูเพิ่มเติม ...
10 พฤศจิกายน 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยแม่เงา ตาลี่)  522,000
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายโคร ...
( เปิด : 29 ) ดูเพิ่มเติม ...
10 พฤศจิกายน 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายบุญช่วย เอกเรื่อง)  126,000
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายโครงการ บ้านแม่กอน หม ...
( เปิด : 22 ) ดูเพิ่มเติม ...
10 พฤศจิกายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ  10,860.50
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยน ...
( เปิด : 51 ) ดูเพิ่มเติม ...
10 พฤศจิกายน 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง  579,000
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง ...
( เปิด : 52 ) ดูเพิ่มเติม ...
06 พฤศจิกายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อและวิทยุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่อมแซมและพัฒนาทั่วไป  10,945
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อและวิทยุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่ ...
( เปิด : 39 ) ดูเพิ่มเติม ...
06 พฤศจิกายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกเทท้ายติดเครน  10,070
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกเทท้าย ...
( เปิด : 43 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 พฤศจิกายน 2563   เรื่อง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีต  21,000
รายละเอียด : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีตรูปทร ...
( เปิด : 70 ) ดูเพิ่มเติม ...
02 พฤศจิกายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน แบบหล่อคอนกรีต  21,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก ...
( เปิด : 55 ) ดูเพิ่มเติม ...
30 ตุลาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  -
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 - กนกวร ...
( เปิด : 56 ) ดูเพิ่มเติม ...
30 ตุลาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีต  21,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศ ...
( เปิด : 83 ) ดูเพิ่มเติม ...
20 ตุลาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสถาบันการศึกษา เพื่อทำการวิจัยประเมินผลและสำรวจความพึงพอใจ  29,925
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างสถาบันการศึกษา เพื่อทำการวิจัยประเมินผลและ ...
( เปิด : 69 ) ดูเพิ่มเติม ...