ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ค้นหา ...
08 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหย่อมบ้านแม่จาเหนือ  49,769
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับป ...
( เปิด : 21 ) ดูเพิ่มเติม ...
08 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  23,150
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานข ...
( เปิด : 29 ) ดูเพิ่มเติม ...
02 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแม่กอนใน)  34,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม ...
( เปิด : 28 ) ดูเพิ่มเติม ...
02 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนางศรีบุตร ไชยชนะ)  31,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเ ...
( เปิด : 68 ) ดูเพิ่มเติม ...
02 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม)  497,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายข ...
( เปิด : 32 ) ดูเพิ่มเติม ...
02 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายสมชาย เลียบโลก)  51,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเ ...
( เปิด : 59 ) ดูเพิ่มเติม ...
02 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อกรุ 150 มิลลิเมตร  325,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อกรุ ...
( เปิด : 23 ) ดูเพิ่มเติม ...
28 สิงหาคม 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนางศรีบุตร ไชยชนะ)  31,000
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1 (ซ ...
( เปิด : 30 ) ดูเพิ่มเติม ...
28 สิงหาคม 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม)  497,000
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5(ทาง ...
( เปิด : 34 ) ดูเพิ่มเติม ...
28 สิงหาคม 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายสมชาย เลียบโลก)  51,000
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1(ซอ ...
( เปิด : 20 ) ดูเพิ่มเติม ...
28 สิงหาคม 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อกรุ 150 มิลลิเมตร  325,000
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อกรุ 150 มิลลิเมตร บ ...
( เปิด : 27 ) ดูเพิ่มเติม ...
21 สิงหาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็กซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ยค 6692  11,950
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างตรวจเช็กซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบ ...
( เปิด : 23 ) ดูเพิ่มเติม ...
21 สิงหาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็กพร้อมซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง 82-6780  26,520
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างตรวจเช็กพร้อมซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ...
( เปิด : 23 ) ดูเพิ่มเติม ...
21 สิงหาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินขนาด 3/4 นิ้ว  35,200
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินขนาด 3/4 นิ้ว เพื่อซ่อมแซ ...
( เปิด : 22 ) ดูเพิ่มเติม ...
21 สิงหาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงอาคเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหย่อมบ้านแม่จาเหนือ  17,065
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงอาคเรียนศูนย์พั ...
( เปิด : 19 ) ดูเพิ่มเติม ...
21 สิงหาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง  14,185
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมทั่วไปในอำนาจหน้ ...
( เปิด : 22 ) ดูเพิ่มเติม ...
17 สิงหาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  16,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าคลุมเก้าอี้) จำนวน 100 ผื ...
( เปิด : 29 ) ดูเพิ่มเติม ...
17 สิงหาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดหอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  42,320
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างทำความสะอาดหอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เ ...
( เปิด : 20 ) ดูเพิ่มเติม ...
17 สิงหาคม 2563   เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  10,500
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างทำป้ายไวนิลโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ป้ายไวนิ ...
( เปิด : 29 ) ดูเพิ่มเติม ...
17 สิงหาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตู เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  260,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตู เทศบาลตำบลทุ่งข้า ...
( เปิด : 38 ) ดูเพิ่มเติม ...
06 สิงหาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสนามหญ้า ตัดแต่ง  8,100
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสะอาดสนามหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ และป ...
( เปิด : 37 ) ดูเพิ่มเติม ...
06 สิงหาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถไถฟาร์ม  1,500
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถไถฟาร์ม ดำเนินการปรับเกรดพื้นที่โดยรอบอาคารหอประชุม ...
( เปิด : 35 ) ดูเพิ่มเติม ...
31 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2563  -
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางสาวเก ...
( เปิด : 80 ) ดูเพิ่มเติม ...
29 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  3,200
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเ ...
( เปิด : 45 ) ดูเพิ่มเติม ...
21 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา จำนวน 5 รายการ  9,170
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบล ...
( เปิด : 49 ) ดูเพิ่มเติม ...
21 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา จำนวน 6 รายการ  17,130
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา เทศบาลต ...
( เปิด : 27 ) ดูเพิ่มเติม ...
21 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาพ่นสารเคมี  23,800
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาพ่นสารเคม ...
( เปิด : 38 ) ดูเพิ่มเติม ...
21 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ยาทากันยุง และหน้ากากอนามัย N 95  5,988
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ยาทากันยุง และ ...
( เปิด : 27 ) ดูเพิ่มเติม ...
21 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ศพด.  37,295
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เพื่อซ่อมแซม ...
( เปิด : 22 ) ดูเพิ่มเติม ...
21 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันตลิ่งแม่่น้ำปิง งานถมดินลูกรัง  49,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างซ่อมแซมคันตลิ่งแม่่น้ำปิง งานถมดินลูกรัง พ ...
( เปิด : 19 ) ดูเพิ่มเติม ...
20 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาเหนือ  3,193
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ ...
( เปิด : 25 ) ดูเพิ่มเติม ...
20 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน  3,193
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการ ...
( เปิด : 28 ) ดูเพิ่มเติม ...
16 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานซ่อมแซมห้องน้ำและเครื่องเล่นโรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง  6,452
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานซ่อมแซมห้องน้ำและเคร ...
( เปิด : 21 ) ดูเพิ่มเติม ...
16 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับผิดชอบ  7,520
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับ ...
( เปิด : 26 ) ดูเพิ่มเติม ...
16 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็กหย่อมบ้านแม่จาเหนือ  10,307
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารเรี ...
( เปิด : 23 ) ดูเพิ่มเติม ...
16 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน กบไฟฟ้า แบบมือถือขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  14,790
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน กบไฟฟ้า แบบมือถือขนาด 5 นิ้ ...
( เปิด : 27 ) ดูเพิ่มเติม ...
16 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็กหย่อมบ้านแม่จาเหนือ  13,317
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้โครงการปรับปรุงอาคารเ ...
( เปิด : 16 ) ดูเพิ่มเติม ...
16 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง  14,310
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขอ ...
( เปิด : 35 ) ดูเพิ่มเติม ...
16 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 82-6780  6,800
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบร ...
( เปิด : 24 ) ดูเพิ่มเติม ...
16 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  71,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โ ...
( เปิด : 40 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  1,380
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาล ...
( เปิด : 24 ) ดูเพิ่มเติม ...
14 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ป้ายไวนิลทิึบแสง  450
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างจัดทำป้ายไวนิลโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ...
( เปิด : 29 ) ดูเพิ่มเติม ...
14 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำและเครื่องเล่นโรงเรียนบ้านขุนคอง  6,452
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำและเครื่อ ...
( เปิด : 21 ) ดูเพิ่มเติม ...
13 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้สำหรับงานซ่อมแซมและพัฒนาทั่วไป ในเขตรับผิดชอบ  5,956
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้สำหรับงานซ่อมแซมและพัฒนาทั่วไ ...
( เปิด : 40 ) ดูเพิ่มเติม ...
13 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง  4,487
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอ ...
( เปิด : 24 ) ดูเพิ่มเติม ...
13 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจการงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  9,400
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในกิจการงานเทศบาลตำบ ...
( เปิด : 24 ) ดูเพิ่มเติม ...
13 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็กหย่อมบ้านแม่จาเหนือ  33,525
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศ ...
( เปิด : 32 ) ดูเพิ่มเติม ...
10 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  1,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ในการดำเนินโครงการฝึกอ ...
( เปิด : 97 ) ดูเพิ่มเติม ...
09 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหย่อมบ้านแม่จาเหนือ  90,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหย่อมบ ...
( เปิด : 73 ) ดูเพิ่มเติม ...
08 กรกฏาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับผิดชอบ  9,120
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : วัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับผิดช ...
( เปิด : 50 ) ดูเพิ่มเติม ...