ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ค้นหา ...
29 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 นางสาว ศ ...
( เปิด : 160 ) ดูเพิ่มเติม ...
26 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก ...
( เปิด : 532 ) ดูเพิ่มเติม ...
25 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการพัฒนาภายในเขตความรับผิดชอบ :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช่้ในก ...
( เปิด : 39 ) ดูเพิ่มเติม ...
25 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็กและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ยค 6692 :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ตรวจเช็กและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่ว ...
( เปิด : 44 ) ดูเพิ่มเติม ...
25 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด B4 จำนวน 842 หน้า :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด B4 จำนวน 842 หน้า โดยวิธี ...
( เปิด : 50 ) ดูเพิ่มเติม ...
25 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็กและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผล 8358 :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ตรวจเช็กและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน ...
( เปิด : 60 ) ดูเพิ่มเติม ...
25 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ 120 ลิตร มีล้อ แบบฝามีช่องทิ้ง จำนวน 8 ใบ :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : วัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ 120 ลิตร มีล้อ แบบฝ ...
( เปิด : 43 ) ดูเพิ่มเติม ...
25 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon GP - 405/iR - 3300 :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon GP - 405/iR - 33 ...
( เปิด : 39 ) ดูเพิ่มเติม ...
25 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ล่วนกลาง ผอ-3044 :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยน ...
( เปิด : 50 ) ดูเพิ่มเติม ...
22 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ สำหรับงา ...
( เปิด : 37 ) ดูเพิ่มเติม ...
22 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช่้ในก ...
( เปิด : 50 ) ดูเพิ่มเติม ...
22 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีตปอร์ตแลนด์ จำนวน 2.75 คิว เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อคอนกรีตปอร์ตแลนด์ จำนวน 2.75 คิว เพื่อซ่อม ...
( เปิด : 33 ) ดูเพิ่มเติม ...
19 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซม ฝายน้ำซุ้ม :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซม ฝายน ...
( เปิด : 59 ) ดูเพิ่มเติม ...
19 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนห้วยเป้า :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมห ...
( เปิด : 56 ) ดูเพิ่มเติม ...
19 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : วัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับผิดช ...
( เปิด : 67 ) ดูเพิ่มเติม ...
19 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต ...
( เปิด : 45 ) ดูเพิ่มเติม ...
19 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจา ...
( เปิด : 69 ) ดูเพิ่มเติม ...
19 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ...
( เปิด : 43 ) ดูเพิ่มเติม ...
17 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.(ทางเข้าพื้นที่การเกษตรห้วยน้ำขุ่น) :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ...
( เปิด : 43 ) ดูเพิ่มเติม ...
17 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.(ซอยนางสุพัตรา เย็นใจ-นายพงษ์พิสุทธิ์ ปุรุศักดิ์) :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ...
( เปิด : 54 ) ดูเพิ่มเติม ...
12 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขทะเบียน นจ-279 เชียงใหม่ :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขทะเบียน ...
( เปิด : 44 ) ดูเพิ่มเติม ...
12 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เลขที่โครงการ : ...
( เปิด : 59 ) ดูเพิ่มเติม ...
12 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งท่อน้ำ PVC บ้านห้วยตีนตั่ง :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการติดตั้งท่อน้ำ PVC บ้านห้วยตีนตั่ ...
( เปิด : 36 ) ดูเพิ่มเติม ...
12 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ขท-7940 ชม. :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ขท-7940 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจา ...
( เปิด : 42 ) ดูเพิ่มเติม ...
08 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมท่อประปา (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ) :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมท่อประปา ...
( เปิด : 35 ) ดูเพิ่มเติม ...
08 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทุ่งข ...
( เปิด : 33 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินใหญ่ เพื่อซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำปิง บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ทื่ 3 :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อหินใหญ่ เพื่อซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำปิง บ้านทุ่ง ...
( เปิด : 25 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อซ่อมแซมทั่วไป :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อซ่อมแซมทั่วไป ในเขตรับผิดชอบเ ...
( เปิด : 47 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โดย ...
( เปิด : 41 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็กและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก 4295 :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : จ้างตรวจเช็กและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก 4295 ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพว ...
( เปิด : 39 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อซ่อมแซมท่อประปา บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อซ่อมแซมท ...
( เปิด : 36 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเรียงหินใหญ่ในกล่องเกเบียน เพื่อซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำปิง บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเรียงหินใหญ่ในกล่องเกเบียน เพื่อซ่อมแซมตลิ ...
( เปิด : 37 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 มิถุนายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกดิน ฝายแม่กอน งานขุดลอกดิน 817.20 ลูกบาศก์เมตร :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างขุดลอกดิน ฝายแม่กอน งานขุดลอกดิน ส่วนท ...
( เปิด : 50 ) ดูเพิ่มเติม ...
29 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ไฟล์แนบ ...
( เปิด : 210 ) ดูเพิ่มเติม ...
27 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ อาคารเรียน สปช.105/29 :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ อา ...
( เปิด : 58 ) ดูเพิ่มเติม ...
27 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) Canon GP-405/iR-3300 :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) Ca ...
( เปิด : 45 ) ดูเพิ่มเติม ...
27 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผล.8358 ชม :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบร ...
( เปิด : 45 ) ดูเพิ่มเติม ...
25 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เลื่อยโซ่ยนต์ :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เลื่อ ...
( เปิด : 55 ) ดูเพิ่มเติม ...
22 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกดิน ฝายห้วยทรายขาวและฝายทุ่งยาวบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างขุดลอกดิน ฝายห้วยทรายขาวและฝายทุ่งยาวบ้านห ...
( เปิด : 54 ) ดูเพิ่มเติม ...
22 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบร ...
( เปิด : 47 ) ดูเพิ่มเติม ...
19 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โดยวิธีเฉพ ...
( เปิด : 50 ) ดูเพิ่มเติม ...
19 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องดูดฝุ่น เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของเ ...
( เปิด : 48 ) ดูเพิ่มเติม ...
19 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ภายในหมู่บ้าน - บ่อขยะ) :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเป้า ...
( เปิด : 46 ) ดูเพิ่มเติม ...
19 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายสุรชัย เลายี่ปา) :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนคอง หม ...
( เปิด : 35 ) ดูเพิ่มเติม ...
19 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายธนวัฒน์ เลาลี) :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนคอง หม ...
( เปิด : 38 ) ดูเพิ่มเติม ...
19 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม(BOX CULTVERT) พร้อมเชื่อมถนนดินลูกรัง บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม(BOX CULTVERT) พร้อมเชื่ ...
( เปิด : 34 ) ดูเพิ่มเติม ...
19 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2(ทางเข้าหย่อมบ้านกะเหรี่ยง) :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หม ...
( เปิด : 28 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตตำบลทุ่งข้าวพวง (63057198195) :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ...
( เปิด : 31 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด (63057195920) :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ภาคเรียนที่ 1 ...
( เปิด : 33 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (63057193823) :มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสั ...
( เปิด : 39 ) ดูเพิ่มเติม ...