ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ค้นหา ...
15 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด (63057195920)  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ภาคเรียนที่ 1 ...
( เปิด : 34 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (63057193823)  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสั ...
( เปิด : 39 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (63057192675)  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสั ...
( เปิด : 45 ) ดูเพิ่มเติม ...
13 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 (หย่อมบ้านปางเบาะ)  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม ...
( เปิด : 39 ) ดูเพิ่มเติม ...
12 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดินลูกรัง ห้วยกลางบ้าน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างถมดินลูกรัง ห้วยกลางบ้าน บ้านห้วยทรายขาว ห ...
( เปิด : 38 ) ดูเพิ่มเติม ...
12 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ภายในหมู่บ้าน - บ่อขยะ)  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1(ภายใน ...
( เปิด : 45 ) ดูเพิ่มเติม ...
12 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายสุรชัย เลายี่ปา)  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 (ซอยบ้าน ...
( เปิด : 33 ) ดูเพิ่มเติม ...
12 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายธนวัฒน์ เลาลี)  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6(ซอยบ้านนายธนวัฒน์ เลาลี) ...
( เปิด : 29 ) ดูเพิ่มเติม ...
12 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม(BOX CULTVERT) พร้อมเชื่อมถนนดินลูกรัง บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม(BOX CULTVERT) พร้อมเชื่อมถนนดินลูกรัง บ ...
( เปิด : 37 ) ดูเพิ่มเติม ...
12 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2(ทางเข้าหย่อมบ้านกะเหรี่ยง)  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2(ทางเข้าห ...
( เปิด : 39 ) ดูเพิ่มเติม ...
08 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกดิน ฝายต้นไร่และฝายต้นตุ้ม บ้านแม่กอน  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างขุดลอกดิน ฝายต้นไร่และฝายต้นตุ้ม บ้านแม่กอ ...
( เปิด : 37 ) ดูเพิ่มเติม ...
06 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 (หย่อมบ้านปางเบาะ)  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 (ห ...
( เปิด : 35 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่้อใช้ในการปฎิบัติงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่้อใช้ในการปฎิบัติงานเท ...
( เปิด : 28 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ขท.7940ชม.  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอ ...
( เปิด : 42 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง ตามโครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง ตามโ ...
( เปิด : 34 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกู้ชีพกู้ภัย ขฉ1225 ชม.  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอ ...
( เปิด : 36 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเซ็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกเทท้ายเครน  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างตรวจเซ็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรร ...
( เปิด : 30 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยนางสุพัตรา เย็นใจ - นายพงษ์พิสุทธิ์ ปุรุศักดิ์)  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยนางสุพัตรา เย็นใจ ...
( เปิด : 134 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 พฤษภาคม 2563   เรื่อง : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น โครงการถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่3 (ทางเข้าพื้นที่การเกษตรห้วยน้ำขุ่น)  
รายละเอียด : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 3 (ทางเข้าพื้นที่การเกษตรห้วย ...
( เปิด : 86 ) ดูเพิ่มเติม ...
29 เมษายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 1 นางนฤมล ...
( เปิด : 40 ) ดูเพิ่มเติม ...
29 เมษายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั๊มลม 070-52-0001  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างตรวจเช็คซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องป ...
( เปิด : 30 ) ดูเพิ่มเติม ...
29 เมษายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของเท ...
( เปิด : 25 ) ดูเพิ่มเติม ...
28 เมษายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3(เข้าพื้นที่การเกษตรเด่นป่าห้า)  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ท ...
( เปิด : 28 ) ดูเพิ่มเติม ...
28 เมษายน 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยนางสุพัตรา เย็นใจ - นายพงษ์พิสุทธิ์ ปุรุศักดิ์)  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 (ซ ...
( เปิด : 83 ) ดูเพิ่มเติม ...
28 เมษายน 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 3 (ทางเข้าพื้นที่การเกษตรห้วยน้ำขุ่น)  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 (ทางเข้าพื้ ...
( เปิด : 69 ) ดูเพิ่มเติม ...
28 เมษายน 2563   เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยนางสุพัตรา เย็นใจ - นายพงษ์พิสุทธิ์ ปุรุศักดิ์)  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 (ซอยนางสุพ ...
( เปิด : 80 ) ดูเพิ่มเติม ...
28 เมษายน 2563   เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ทางเข้าพื้นที่การเกษตรห้วยน้ำขุ่น)  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ บ้านทุ่งข้าวพวง หม ...
( เปิด : 55 ) ดูเพิ่มเติม ...
13 เมษายน 2563   เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่กอน (ทางเข้าหย่อมบ้านดอยนาหลวง)  
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หมู่ 2 (ทางเข้าหย่อมบ้านดอยนาหลวง) ...
( เปิด : 142 ) ดูเพิ่มเติม ...
02 เมษายน 2563   เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ห้วยตีนตั่ง (ซอยหมวด 4)  
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ 7 (ซอยหมวด 4) ...
( เปิด : 80 ) ดูเพิ่มเติม ...
02 เมษายน 2563   เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ทุ่งข้าวพวง (ซอยหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข้าวพวง)  
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 (ซอยหลังโรงพยาบาลส่ง ...
( เปิด : 100 ) ดูเพิ่มเติม ...
02 เมษายน 2563   เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่จา (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ ซอยบ้านนายอะเล อมรวิวัฒน์)  
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ ซอยบ ...
( เปิด : 89 ) ดูเพิ่มเติม ...
27 กุมภาพันธ์ 2563   เรื่อง : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 (ซอยหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข้าวพวง)  
รายละเอียด : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น (PDF) ชื่อโครงการ ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าว ...
( เปิด : 270 ) ดูเพิ่มเติม ...
27 กุมภาพันธ์ 2563   เรื่อง : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7 (ซอยหมวด 4)  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7 (ซอยหมว ...
( เปิด : 163 ) ดูเพิ่มเติม ...
27 กุมภาพันธ์ 2563   เรื่อง : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 (ทางเข้าหย่อมบ้านดอยนาหลวง)  
รายละเอียด : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หม ...
( เปิด : 155 ) ดูเพิ่มเติม ...
27 กุมภาพันธ์ 2563   เรื่อง : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ ซอยบ้านนายอะเล อมรวิวัฒน์)  
รายละเอียด : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จ ...
( เปิด : 106 ) ดูเพิ่มเติม ...
18 กุมภาพันธ์ 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 (ซอยหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข้าวพวง)  รายละเอียดกรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 (ซอยหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข้าวพวง) ...
( เปิด : 109 ) ดูเพิ่มเติม ...
18 กุมภาพันธ์ 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7 (ซอยหมวด 4)  รายละเอียดกรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7 (ซอยหมวด 4) ...
( เปิด : 104 ) ดูเพิ่มเติม ...
18 กุมภาพันธ์ 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 (ทางเข้าหย่อมบ้านดอยนาหลวง)  รายละเอียดกรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 (ทางเข้าหย่อมบ้านดอยนาหลวง ...
( เปิด : 51 ) ดูเพิ่มเติม ...
18 กุมภาพันธ์ 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ ซอยบ้าน นายอะเล อมรวิวัฒน์)  รายละเอียดกรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ ซอยบ้าน นายอะเล อมรวิว ...
( เปิด : 59 ) ดูเพิ่มเติม ...
18 กุมภาพันธ์ 2563   เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7 (ซอยหมวด 4)  รายละเอียดกรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7 (ซอยหมวด 4) ตำบลทุ่งข ...
( เปิด : 33 ) ดูเพิ่มเติม ...
18 กุมภาพันธ์ 2563   เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 (ทางเข้าหย่อมบ้านดอยนาหลวง)  รายละเอียดกรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายละเอียด : ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 (ทางเข้าหย่อมบ ...
( เปิด : 39 ) ดูเพิ่มเติม ...
18 กุมภาพันธ์ 2563   เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 (ซอยหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข้าวพวง)  รายละเอียดกรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 (ซอยหลังโรงพยาบาลส่งเ ...
( เปิด : 33 ) ดูเพิ่มเติม ...
18 กุมภาพันธ์ 2563   เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ ซอยบ้านนายอะเล อมรวิวัฒน์)  รายละเอียดกรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายละเอียด : เลขที่โครงการ 63027267856 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 ...
( เปิด : 54 ) ดูเพิ่มเติม ...
04 พฤศจิกายน 2562   เรื่อง : สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอประชุมประจำหมู่บ้าน (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)  
รายละเอียด : สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอประชุมประจำหมู่บ้าน (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ) ...
( เปิด : 24 ) ดูเพิ่มเติม ...
25 ตุลาคม 2562   เรื่อง : รายงานผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมหมู่บ้าน (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)  
รายละเอียด : รายงานผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมหมู่บ้าน (หย่อมบ้านแม่จาเ ...
( เปิด : 22 ) ดูเพิ่มเติม ...
13 กันยายน 2562   เรื่อง : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง e-bidding อาคารหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ)  
รายละเอียด : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง e-bidding อาคารหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ) ...
( เปิด : 34 ) ดูเพิ่มเติม ...
03 พฤษภาคม 2562   เรื่อง : สัญญาซื้อขาย จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  
รายละเอียด : สัญญาซื้อขาย จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ...
( เปิด : 33 ) ดูเพิ่มเติม ...
07 มีนาคม 2562   เรื่อง : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง e-bidding  
รายละเอียด : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวด e- ...
( เปิด : 32 ) ดูเพิ่มเติม ...
06 มีนาคม 2562   เรื่อง : ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย  
รายละเอียด : ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย (รายละเอียด pdf) ...
( เปิด : 77 ) ดูเพิ่มเติม ...
27 กุมภาพันธ์ 2562   เรื่อง : รายงานผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  
รายละเอียด : รายงานผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ...
( เปิด : 23 ) ดูเพิ่มเติม ...