ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ค้นหา ...
19 พฤศจิกายน 2561   เรื่อง : ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ โครงการซื้อขายกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง  
รายละเอียด : ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ โครงการซื้อขายกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง (รายละเอียด pdf) ...
( เปิด : 30 ) ดูเพิ่มเติม ...
31 ตุลาคม 2561   เรื่อง : สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 (pdf)  
รายละเอียด : สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 (pdf) ...
( เปิด : 45 ) ดูเพิ่มเติม ...
31 ตุลาคม 2561   เรื่อง : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 (pdf)  
รายละเอียด : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ PDF ...
( เปิด : 43 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 ตุลาคม 2561   เรื่อง : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (pdf)  
รายละเอียด : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : รายปี ...
( เปิด : 40 ) ดูเพิ่มเติม ...
28 กันยายน 2561   เรื่อง : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (pdf)  
รายละเอียด : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ PDF ...
( เปิด : 31 ) ดูเพิ่มเติม ...
03 กันยายน 2561   เรื่อง : สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561 (pdf)  
รายละเอียด : สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561 (pdf) ...
( เปิด : 37 ) ดูเพิ่มเติม ...
03 กันยายน 2561   เรื่อง : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 PDF  
รายละเอียด : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ PDF ...
( เปิด : 32 ) ดูเพิ่มเติม ...
23 กรกฏาคม 2561   เรื่อง : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานภาหนะและขนส่ง รถบรรมุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ  
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานภาหนะและขนส่ง รถบรรมุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดปริมา ...
( เปิด : 47 ) ดูเพิ่มเติม ...
02 กรกฏาคม 2561   เรื่อง : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 (pdf)  
รายละเอียด : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 (pdf) ...
( เปิด : 38 ) ดูเพิ่มเติม ...
02 กรกฏาคม 2561   เรื่อง : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (pdf)  
รายละเอียด : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ PDF ...
( เปิด : 40 ) ดูเพิ่มเติม ...
03 พฤษภาคม 2561   เรื่อง : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2561 (pdf)  
รายละเอียด : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2561 (pdf) ...
( เปิด : 41 ) ดูเพิ่มเติม ...
03 พฤษภาคม 2561   เรื่อง : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 PDF  
รายละเอียด : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ PDF ...
( เปิด : 47 ) ดูเพิ่มเติม ...
19 เมษายน 2561   เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายปี (ประจำปีงบประมาณ 2561)  
รายละเอียด : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายปี (ประจำปีงบประมาณ 2561) ...
( เปิด : 37 ) ดูเพิ่มเติม ...
03 เมษายน 2561   เรื่อง : ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561  
รายละเอียด : ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561 pdf ...
( เปิด : 41 ) ดูเพิ่มเติม ...
03 เมษายน 2561   เรื่อง : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 PDF  
รายละเอียด : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ PDF ...
( เปิด : 35 ) ดูเพิ่มเติม ...
20 มีนาคม 2561   เรื่อง : สอบราคาจ้างก่อสร้าง ศูนย์อาคารศูนย์เรียนรู้และประสานงานด้านการอนุรักษ์ บ.ขุนคอง หมู่ 6  
รายละเอียด : สอบราคาจ้างก่อสร้าง ศูนย์อาคารศูนย์เรียนรู้และประสานงานด้านการอนุรักษ์ ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล ...
( เปิด : 40 ) ดูเพิ่มเติม ...
24 พฤศจิกายน 2560   เรื่อง : จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย  
รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย รายละเอียดแนบไฟล์ ( ...
( เปิด : 40 ) ดูเพิ่มเติม ...
26 ตุลาคม 2560   เรื่อง : ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2561 (pdf)  
รายละเอียด : ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2561 (pdf) ...
( เปิด : 33 ) ดูเพิ่มเติม ...
26 ตุลาคม 2560   เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายปี (pdf)  
รายละเอียด : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายปี (pdf) ...
( เปิด : 41 ) ดูเพิ่มเติม ...
26 ตุลาคม 2560   เรื่อง : ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (pdf)  
รายละเอียด : ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด pdf) ...
( เปิด : 38 ) ดูเพิ่มเติม ...
26 กันยายน 2560   เรื่อง : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ (ประจำปีงบประมาณ 2561)  
รายละเอียด : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ (ประจำปีงบประมาณ 2561) ...
( เปิด : 31 ) ดูเพิ่มเติม ...
27 กรกฏาคม 2560   เรื่อง : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560  
รายละเอียด : (pdf) ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ...
( เปิด : 36 ) ดูเพิ่มเติม ...
30 มิถุนายน 2560   เรื่อง : ผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560  
รายละเอียด : ผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (รายละเอียด PDF) ...
( เปิด : 38 ) ดูเพิ่มเติม ...
22 มิถุนายน 2560   เรื่อง : ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวนราคากลาง  
รายละเอียด : (22 มิ.ย.2560) ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวนราคากล ...
( เปิด : 29 ) ดูเพิ่มเติม ...
31 พฤษภาคม 2560   เรื่อง : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560  
รายละเอียด : (pdf) ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ...
( เปิด : 38 ) ดูเพิ่มเติม ...
25 พฤษภาคม 2560   เรื่อง : (25 พ.ค.2560) ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวนราคากลาง (PDF)  
รายละเอียด : (25 พ.ค.2560) ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวนราคากลา ...
( เปิด : 34 ) ดูเพิ่มเติม ...
22 พฤษภาคม 2560   เรื่อง : (22 พ.ค. 2560) ประกาศข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวนราคากลาง (PDF)  
รายละเอียด : (22 พ.ค. 2560) ประกาศข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวนราคากลา ...
( เปิด : 40 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 พฤษภาคม 2560   เรื่อง : (15 พ.ค.60) ข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง (pdf)  
รายละเอียด : (15 พ.ค.60) ข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง (pdf) ...
( เปิด : 39 ) ดูเพิ่มเติม ...
23 มีนาคม 2560   เรื่อง : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา  
รายละเอียด : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา (ทางเข้าหย่อมบ้านปางเบาะ) (รายละเอียด pdf) ...
( เปิด : 35 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 มีนาคม 2560   เรื่อง : (มีนาคม) ประกาศข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวนราคากลาง (PDF)  
รายละเอียด : (มีนาคม) ประกาศข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวนราคากลาง , 6 ...
( เปิด : 38 ) ดูเพิ่มเติม ...
14 พฤศจิกายน 2559   เรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 5 ตัน ขนาดไม่น้อยกว่า 38 แรงม้า จำนวน 1 คัน  
รายละเอียด : ประกาศสอบราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 5 ตัน ขนาดไม่น้อยกว่า 38 แรงม้า จำนวน 1 คัน ...
( เปิด : 48 ) ดูเพิ่มเติม ...
28 ตุลาคม 2559   เรื่อง : ประกาศการจัดทำแผนจัดหาวัสดุ ประจำปี 2559  
รายละเอียด : ประกาศการจัดทำแผนจัดหาวัสดุ ประจำปี 2559 ...
( เปิด : 33 ) ดูเพิ่มเติม ...
30 กันยายน 2559   เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2559  
รายละเอียด : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2559 ...
( เปิด : 33 ) ดูเพิ่มเติม ...
01 กรกฏาคม 2559   เรื่อง : แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
รายละเอียด : แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...
( เปิด : 28 ) ดูเพิ่มเติม ...
07 มีนาคม 2559   เรื่อง : ประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยตีนตั่ง ครั้งที่ 2  
รายละเอียด : ประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยตีนตั่ง ครั้งที่ 2 ...
( เปิด : 38 ) ดูเพิ่มเติม ...
10 กุมภาพันธ์ 2559   เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประปาบาดาลขนาดกลาง  
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประปาบาดาลขนาดกลาง ...
( เปิด : 38 ) ดูเพิ่มเติม ...
31 ธันวาคม 2558   เรื่อง : ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558  
รายละเอียด : ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ...
( เปิด : 34 ) ดูเพิ่มเติม ...
11 พฤศจิกายน 2558   เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ  
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ ...
( เปิด : 48 ) ดูเพิ่มเติม ...
26 ตุลาคม 2558   เรื่อง : ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559  
รายละเอียด : ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 ...
( เปิด : 30 ) ดูเพิ่มเติม ...
13 ตุลาคม 2558   เรื่อง : บัญชีประมาณราคากลาง โรงการก่อสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over-ray) บ้านแม่ก๋อน  
รายละเอียด : บัญชีประมาณราคากลาง โรงการก่อสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over-ray) บ้านแม่ก๋อน ...
( เปิด : 34 ) ดูเพิ่มเติม ...
13 ตุลาคม 2558   เรื่อง : บัญชีประมาณราคากลาง โรงการก่อสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over-ray) บ.ทุ่งข้าวพวง  
รายละเอียด : บัญชีประมาณราคากลาง โรงการก่อสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over-ray) บ.ทุ่งข้าวพวง ...
( เปิด : 31 ) ดูเพิ่มเติม ...
13 ตุลาคม 2558   เรื่อง : บัญชีประมาณราคากลาง โรงการก่อสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over-ray) ซอยบ่อขยะ  
รายละเอียด : บัญชีประมาณราคากลาง โรงการก่อสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over-ray) ซอยบ่อขยะ ...
( เปิด : 36 ) ดูเพิ่มเติม ...
06 ตุลาคม 2558   เรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
รายละเอียด : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ...
( เปิด : 31 ) ดูเพิ่มเติม ...
07 กันยายน 2558   เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ  
รายละเอียด : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ...
( เปิด : 37 ) ดูเพิ่มเติม ...
05 สิงหาคม 2558   เรื่อง : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ  
รายละเอียด : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ ...
( เปิด : 33 ) ดูเพิ่มเติม ...
30 มิถุนายน 2558   เรื่อง : โครงการถนน คสล.รอบดอยปานต่าง บ้านห้วยเป้า  
รายละเอียด : โครงการถนน คสล.รอบดอยปานต่าง บ้านห้วยเป้า ...
( เปิด : 36 ) ดูเพิ่มเติม ...
30 มิถุนายน 2558   เรื่อง : โครงการก่อสสร้างถนน คสล.บ้านขุนคอง (ซอยบ้านนายอะตาโป๊ะ)  
รายละเอียด : โครงการก่อสสร้างถนน คสล.บ้านขุนคอง (ซอยบ้านนายอะตาโป๊ะ) ...
( เปิด : 33 ) ดูเพิ่มเติม ...
30 มิถุนายน 2558   เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้านปางกลาง  
รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้านปางกลาง ...
( เปิด : 39 ) ดูเพิ่มเติม ...
30 มิถุนายน 2558   เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขุนคอง (ซอยบ้านนายใส่)  
รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขุนคอง (ซอยบ้านนายใส่) ...
( เปิด : 35 ) ดูเพิ่มเติม ...
30 มิถุนายน 2558   เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม  
รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม ...
( เปิด : 37 ) ดูเพิ่มเติม ...