ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ค้นหา ...
30 มิถุนายน 2558   เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหย่อมบ้านสันต้นเปา  
รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหย่อมบ้านสันต้นเปา ...
( เปิด : 31 ) ดูเพิ่มเติม ...
30 มิถุนายน 2558   เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างหอประชุมบ้านแม่จาเหนือ  
รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างหอประชุมบ้านแม่จาเหนือ ...
( เปิด : 29 ) ดูเพิ่มเติม ...
30 มิถุนายน 2558   เรื่อง : โครงการถนนเชื่อมคอสะพานแม่น้ำปิงบ้านห้วยเป้า  
รายละเอียด : โครงการถนนเชื่อมคอสะพานแม่น้ำปิงบ้านห้วยเป้า ...
( เปิด : 45 ) ดูเพิ่มเติม ...
30 ตุลาคม 2557   เรื่อง : ประกาศสอบราคาซิ้อ พร้อมติดตั้ง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
รายละเอียด : ประกาศสอบราคาซิ้อ พร้อมติดตั้ง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ...
( เปิด : 33 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 ตุลาคม 2557   เรื่อง : ประกาศสอบราคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
รายละเอียด : ประกาศสอบราคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...
( เปิด : 34 ) ดูเพิ่มเติม ...
29 กรกฏาคม 2557   เรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน  
รายละเอียด : ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ...
( เปิด : 36 ) ดูเพิ่มเติม ...
08 พฤษภาคม 2557   เรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รายละเอียด : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ...
( เปิด : 37 ) ดูเพิ่มเติม ...
23 เมษายน 2557   เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รวมจำนวน 8 โครงการ  มีไฟล์แนบ
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รวมจำนวน 8 โครงการ ...
( เปิด : 26 ) ดูเพิ่มเติม ...
08 เมษายน 2557   เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร  
รายละเอียด : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ...
( เปิด : 25 ) ดูเพิ่มเติม ...
12 มีนาคม 2557   เรื่อง : ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รถน้ำ  
รายละเอียด : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์) พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง ...
( เปิด : 33 ) ดูเพิ่มเติม ...
02 มกราคม 2557   เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง หมู่ 1  
รายละเอียด : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง หมู่ 1 ...
( เปิด : 32 ) ดูเพิ่มเติม ...