ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ค้นหา ...
19 ตุลาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกระบอกเจาะหัวเพชร  8,550
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้างกระบอกเจาะหัวเพชรขนาด 2 นิ้ว ...
( เปิด : 103 ) ดูเพิ่มเติม ...
16 ตุลาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดค่าเป็นกรด-ด่าง ชนิดกันน้ำ  9,523
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องตรวจวัดค่าเป็นกรด-ด่าง ชนิดกันน้ำ ช ...
( เปิด : 49 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 ตุลาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์  109,400
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนา ...
( เปิด : 62 ) ดูเพิ่มเติม ...
12 ตุลาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  -
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ...
( เปิด : 52 ) ดูเพิ่มเติม ...
12 ตุลาคม 2563   เรื่อง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  -
รายละเอียด : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ...
( เปิด : 46 ) ดูเพิ่มเติม ...
01 ตุลาคม 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน  32,480
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก ...
( เปิด : 88 ) ดูเพิ่มเติม ...
30 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2563  8,000-15,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - นฤมล สร้า ...
( เปิด : 105 ) ดูเพิ่มเติม ...
29 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA  5,670
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ...
( เปิด : 77 ) ดูเพิ่มเติม ...
23 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Prinnter)  3,890
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพ ...
( เปิด : 49 ) ดูเพิ่มเติม ...
23 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม  13,355
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำ ...
( เปิด : 58 ) ดูเพิ่มเติม ...
23 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  29,500
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ...
( เปิด : 73 ) ดูเพิ่มเติม ...
23 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง  49,670
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ...
( เปิด : 45 ) ดูเพิ่มเติม ...
18 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  53,032
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเท ...
( เปิด : 62 ) ดูเพิ่มเติม ...
18 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและะเบียนทรัพย์สิน  63,380
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุ ...
( เปิด : 67 ) ดูเพิ่มเติม ...
17 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ลิ้นชักและเก้าอี้ทำงานแบบมีแขนและพนักพิง  31,500
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ลิ้นชัก ...
( เปิด : 50 ) ดูเพิ่มเติม ...
17 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ลิ้นชัก ขนาด 4 ฟุตและเก้าอี้ทำงาน  31,550
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ลิ้นชัก ...
( เปิด : 72 ) ดูเพิ่มเติม ...
17 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4)  12,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4) เพื่อ ...
( เปิด : 50 ) ดูเพิ่มเติม ...
17 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ  13,744
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ เพื่ ...
( เปิด : 46 ) ดูเพิ่มเติม ...
17 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  35,691
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โค ...
( เปิด : 52 ) ดูเพิ่มเติม ...
16 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  36,326.50
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสา ...
( เปิด : 55 ) ดูเพิ่มเติม ...
16 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใ่ช้สำหรับงานซ่อมแซมและพัฒนาทั่วไป  15,416
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใ่ช้สำหรับงานซ่อมแซ ...
( เปิด : 66 ) ดูเพิ่มเติม ...
16 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  44,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ...
( เปิด : 57 ) ดูเพิ่มเติม ...
16 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายต่า ลุงหม่อง)  111,000
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ บ้านห้ว ...
( เปิด : 62 ) ดูเพิ่มเติม ...
16 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายต่า ลุงหม่อง)  111,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้าย ...
( เปิด : 66 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ  24,450
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ...
( เปิด : 41 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา  18,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบธรร ...
( เปิด : 49 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโพลีเงา จีบรอบ) จำนวน 30 ผืน  46,500
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโพลีเงา จีบรอบ ...
( เปิด : 57 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน  10,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนา ...
( เปิด : 55 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ อุปกรณ์อื่นๆ  29,996
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ อุปกรณ์ ...
( เปิด : 74 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์  24,950
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจา ...
( เปิด : 54 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  39,975
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ...
( เปิด : 50 ) ดูเพิ่มเติม ...
15 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์  25,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย ...
( เปิด : 46 ) ดูเพิ่มเติม ...
14 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างเสาติดตั้งหอกระจายเสียง  77,000
รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างเสาติดตั้งหอกระจายเสียง ตามแบบกรมส่งเสริมท้องถิ่น ...
( เปิด : 46 ) ดูเพิ่มเติม ...
14 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาติดตั้งหอกระจายเสียง  77,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างเสาติดตั้งหอกระจายเสียง ตามแบบกรมส ...
( เปิด : 48 ) ดูเพิ่มเติม ...
14 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้กิจการของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  12,550
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้กิจการของเทศบาลตำบลทุ ...
( เปิด : 47 ) ดูเพิ่มเติม ...
14 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงาน  29,560
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงานของเทศบา ...
( เปิด : 35 ) ดูเพิ่มเติม ...
14 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  14,192
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เล ...
( เปิด : 33 ) ดูเพิ่มเติม ...
14 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  26,805
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศ ...
( เปิด : 36 ) ดูเพิ่มเติม ...
14 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับงานในเอกสารในสำนักงาน  60,210
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับงานในเอกสารในสำนักงา ...
( เปิด : 25 ) ดูเพิ่มเติม ...
14 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิพพ์ เครื่องพิพพ์เลเซอร์  36,500
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อ1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึ ...
( เปิด : 30 ) ดูเพิ่มเติม ...
14 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ-เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่2-เครื่องสแกนเนอร์-เครื่อสำรองไฟ  51,670
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อ-เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่2-เครื ...
( เปิด : 34 ) ดูเพิ่มเติม ...
14 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  20,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ...
( เปิด : 26 ) ดูเพิ่มเติม ...
14 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนาม ชุดอนุบาล  89,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องเล่นสนาม ชุดอนุบาล02 (ชุดปราสาทชิงช ...
( เปิด : 25 ) ดูเพิ่มเติม ...
14 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  31,390
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อ-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท ...
( เปิด : 38 ) ดูเพิ่มเติม ...
11 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในพัฒนาทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  13,995
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในพัฒนาทั่วไปในเขตเทศ ...
( เปิด : 32 ) ดูเพิ่มเติม ...
11 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง  12,683
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอ ...
( เปิด : 34 ) ดูเพิ่มเติม ...
11 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการปรับปรุงตลิ่งน้ำปิงโดยใช้เครื่องจักรกล  44,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างดำเนินการปรับปรุงตลิ่งน้ำปิงโดยใช้เครื่องจ ...
( เปิด : 39 ) ดูเพิ่มเติม ...
09 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเทศบาลตำบลทุ่่งข้าวพวง  154,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเทศบาลตำบลทุ่่งข้าว ...
( เปิด : 37 ) ดูเพิ่มเติม ...
08 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  22,550
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเท ...
( เปิด : 37 ) ดูเพิ่มเติม ...
08 กันยายน 2563   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกองการศึกษา  29,780
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกองการศึกษาเทศ ...
( เปิด : 26 ) ดูเพิ่มเติม ...