ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ศพด.

วันที่ :
21 กรกฏาคม 2563
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ศพด. หย่อมบ้านแม่่จาเหนือ
ตำบลทุ่ง่ข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63077363505)

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2563
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา เปิด : 5 / IP : 260.34.238.248.103