ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาพ่นสารเคมี

วันที่ :
21 กรกฏาคม 2563
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายสูตรผสม
และทรายบเคลือบสารเคมี ทีมีฟอส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63077392691)

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2563
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา เปิด : 26 / IP : 262.3.94.21.209