ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม

วันที่ :
23 กันยายน 2563
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097748619)

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา เปิด : 14 / IP : 343.3.237.254.197