ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันที่ :
30 กันยายน 2563
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
- นฤมล สร้างใหม่
- คนึงนิตย์ ปันติบุ่ง
- นางสาวจันทร์จิรา คำมูล
- นางสาวจุรีรัตน์ ใจคำ
- นางสาวปรียาภรณ์ นรากัญกร
- นางสาวจิราภรณ์ ปันดิ
- นางสาวอรุณวรรณ คำฝั้น
- นางสาวสุภาวดี จอกทา
- นางสาวณิรินดร์รดา ปุ๊ดแค
- นางสาววิภาวดี หมั่นเพียร
- นางสาวภัทรพร จูจันทร์
- นางสาวณัฐวรา จองทา
- นางสาวศิริมา บรรพตดิลก
- นางสาวปริศนา โกมลสิรินาถ
- นางสาวกนกวรรณ อนันท์
- อริศรา จันทะวัง
- นายทรนง ห่วงสุวรรณ
- นางสาวศศิพร มานิตย์
- ณัฐพร หวังดี
- ณัฐมน วิสุวรรณ
- เกศกานดา ขัตหลง

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา เปิด : 23 / IP : 345.3.237.254.197