ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดค่าเป็นกรด-ด่าง ชนิดกันน้ำ

วันที่ :
16 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อเครื่องตรวจวัดค่าเป็นกรด-ด่าง ชนิดกันน้ำ ชนิดใช้งานภาคสนาม จำนวน 1 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107226571)

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : / เปิด : 49 / IP : 349.3.238.186.43