ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน แบบหล่อคอนกรีต

วันที่ :
02 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 150150150 มิลลิเมตร
จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117070189)

ประกาศ ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : / เปิด : 55 / IP : 354.3.238.186.43