ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันที่ :
30 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
- กนกวรรณ อนันท์
- เกศกานดา ขัตหลง
- คนึงนิตย์ ปันติบุ่ง
- จันทร์จิรา คำมูล
- จิราภรณ์ ปันดิ
- จุรีรัตน์ ใจคำ
- ณัฐพร หวังดี
- ณัฐมน วิสุวรรณ
- ณัฐวรา จองทา
- ณิรินทร์รดา ปุ๊ดแค
- ทรนง ห่วงสุวรรณ์
- นฤมล สร้างใหม่
- ปริศนา โกมลสิรินาถ
- ปรียาภรณ์ นรากัญกร
- ภัทรพร จูจันทร์
- วิภาวดี หมั่นเพียร
- ศศิพร มานิตย์
- ศิริมา บรรพตดิลก
- สุภาวดี จอกทา
- อริศรา จันทะวัง
- อรุณวรรณ คำฝั้น

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : / เปิด : 55 / IP : 355.3.238.186.43