ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

วันที่ :
30 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่
ประจำเดือน ธันวาคม 2563
- เกศกานดา ขัตหลง
- ณัฐมน วิสุวรรณ
- ทรนง ห่วงสุวรรณ
- ศศิพร มานิตย์
- นฤมล สร้างใหม่
- อริศรา จันทะวัง
- คนึงนิตย์ ปันติบุ่ง
- ศิริมา บรรพตดิลก
- ปรียาภรณ์ นรากัญกร
- จันทร์จิรา คำมูล
- จุรีรัตน์ ใจคำ
- ณิรินทร์รดา ปุ๊ดแค
- วิภาวดี หมั่นเพียร
- ภัทรพร จูจันทร์
- สุภาวดี จอกทา
- อรุณวรรณ คำฟั่น
- ณัฐวรา จองทา
- จิราภรณ์ ปันดิ
- ปริศนา โกมลสิรินาถ
- กนกวรรณ อนันท์
- ณัฐพร หวังดี

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkp_01@hotmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : / เปิด : 96 / IP : 364.35.175.191.36