ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

วันที่ :
24 ธันวาคม 2563
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(ส่วนกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127432547)

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา เปิด : 14 / IP : 366.54.85.57.0