ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ :
11 มกราคม 2564
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
ประจำเดือนมกราคม 2564 ในภาคเรียนที่ 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017076504

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : / เปิด : 25 / IP : 369.3.238.186.43