ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม บ้านแม่กอน (ทางเข้าหมู่บ้าน จุดที่ 1)

วันที่ :
10 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด :
ประกาศราคากลาง
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2
(ทางเข้าหมู่บ้าน จุดที่ 1) ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017448516)

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ราคากลาง : / เปิด : 19 / IP : 386.3.238.186.43