ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วันที่ :
05 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 21 ชุด
พร้อมเสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสง จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027193451)

ประกาศ ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 64027193451 / เปิด : 54 / IP : 392.3.238.96.184