ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ :
01 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
นางสาวณัฐมน วิสุวรรณ
นางสาวเกศกานดา ขัตหลง
นายณัฐพร หวังดี
นางสาวอริศรา จันทะวัง
นางนฤมล สร้างใหม่
นางสาวคนึงนิตย์ ปันติบุ่ง
นางสาวศศิพร มานิตย์
นายทรนง ห่วงสุวรรณ
นางสาววิภาวดี หมั่นเพียร
นางสาวปรียาภรณ์ นรากัญกร
นางสาวณัฐวรา จอกทา
นางสาวจันทร์จิรา คำมูล
นางสาวจุรีรัตน์ ใจคำ
นางสาวจิราภรณ์ ปันดิ
นางสาวอรุณวรรณ คำฟั่น
นางสาวกนกวรรณ อนันท์
นางสาวณิรินทร์รดา ปุ๊ดแค
นางสาวสุภาวดี จอกทา
นางสาวกนกวรรณ อนันท์
นางสาวศิริมา บรรพตดิลก
นางสาวประวีณ์นุช วงษาวยอด

ประกาศ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : - / เปิด : 34 / IP : 405.18.232.55.103