ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรบริเวณฝายห้วยทรายขาว

วันที่ :
18 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรบริเวณฝายห้วยทรายขาว,
บริเวณอ่างเก็บน้ำ, ซอยหน้าบ้านนายอุ่นเรือน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5
ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027415161)

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 64027415161 / เปิด : 10 / IP : 406.18.232.55.103