ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ ตำบลทุ่งข้าวพวง

วันที่ :
01 มีนาคม 2564
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ ตำบลทุ่งข้าวพวง
ในภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037103428)

ประกาศ ณ วันที่ 01 มีนาคม 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 64037103428 / เปิด : 12 / IP : 408.18.232.55.103