ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลทุ่งข้าวพวง

วันที่ :
01 มีนาคม 2564
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลทุ่งข้าวพวง
ในภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037101177)

ประกาศ ณ วันที่ 01 มีนาคม 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 64037101177 / เปิด : 9 / IP : 409.18.232.55.103