ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรังตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 11 โครงการ

วันที่ :
10 มีนาคม 2564
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรังตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 11 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027417523)

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 64027417523 / เปิด : 23 / IP : 418.18.232.55.103