ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้รับส่งนักเรียนตามโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วันที่ :
25 มีนาคม 2564
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างจ้างเหมารถตู้รับส่งนักเรียนตามโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งข้าวพวง จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037483823)

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 64037483823 / เปิด : 5 / IP : 427.18.232.55.103