ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วันที่ :
27 พฤษภาคม 2564
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล
สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057412467)

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 64057412467 / เปิด : 114 / IP : 468.44.200.25.51