ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งแบบสะพาย

วันที่ :
21 มิถุนายน 2564
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งแบบสะพาย
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูงไม่น้อย 30 ซีซี พร้อมใบมีด
จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067369304)

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 64067369304 / เปิด : 98 / IP : 477.44.200.25.51