ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ

วันที่ :
30 มิถุนายน 2564
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
ในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ปีการศึกษา 2564 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067553533)

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 64067553533 / เปิด : 83 / IP : 485.44.200.25.51