ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

วันที่ :
01 กรกฏาคม 2564
รายละเอียด :
(กรกฎาคม 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
นายกันตพล ใจธรรม
นายรุ่งรัตน์ อภิเลิศวัชรกุล
นายสิทธิพงค์ เชื้อเจริญ
นางสาวจิราภรณ์ ปันดิ
นางสาวภัทรพร จูจันทร์
นางสาวกนกวรรณ อนันท์
นางสาวศิริมา บรรพตดิลก
นางสาวประวีณ์นุช วงษาวยอด
นางสาววิภาวดี หมั่นเพียร
นายนาท แก้วลา
นางสาวณัฐวรา จองทา
นางสาวสุภาวดี จอกทา
นางสาวอรุณวรรณ คำฝั้น
นางสาวจันทร์จิรา คำมูล
นางสาวจุรีรัตน์ ใจคำ
นางสาวอริศรา จันทะวัง
นางสาวคนึงนิตย์ ปันติบุ่ง
นางสาวอนัญญา อารามแก้ว
นางนฤมล สร้างใหม่
นางสาวพิมพ์ประไพ ลุงนุ
นางสาวเบญจาภรณ์ ใจเย็น
นายณัฐพร หวังดี
นางสาวศศิพร มานิตย์
นายทรนง ห่วงสุวรรณ์
นางสาวณัฐมน วิสุวรรณ
นางสาวเกศกานดา ขัตหลง

ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฏาคม 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : - / เปิด : 137 / IP : 488.44.200.25.51