ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก

วันที่ :
01 กรกฏาคม 2564
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และบ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็กและบ่อพักหกพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านขุนคอง ม.6
(ปากซอยหน้าหน้าโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077003432)

ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฏาคม 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 64077003432 / เปิด : 78 / IP : 490.44.200.25.51