ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดตามแบบแปลน

วันที่ :
01 กรกฏาคม 2564
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงพ้อมป้ายโครงการ
บ้านขุนคอง ม.6 (ซอยหน้าโรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที่โครงการ : 64077004434)

ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฏาคม 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 64077004434 / เปิด : 94 / IP : 491.44.200.25.51