ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

วันที่ :
21 กันยายน 2564
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวง ภาคเรียนที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ถึง ช่วงปิดเทอม ๑/๒๕๖๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097608218)

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 64097608218 / เปิด : 76 / IP : 516.44.200.25.51