ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

วันที่ :
01 ธันวาคม 2564
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวง ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2564
(ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127038448)

ประกาศ ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 64127038448 / เปิด : 74 / IP : 554.44.200.25.51