ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงหลังคาถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนคอง

วันที่ :
01 ธันวาคม 2564
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : โครงการปรับปรุงหลังคาถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
(เลขที่โครงการ : 64127014890)

ประกาศ ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 64127014890 / เปิด : 81 / IP : 555.44.200.25.51