ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 65 แรงม้า

วันที่ :
06 มกราคม 2565
รายละเอียด :
ประกาศเชิญชวน (PDF)
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
ขนาดไม่ต่ำกว่า 65 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(เลขที่โครงการ : 65017031055)

ประกาศ ณ วันที่ 06 มกราคม 2565
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
เชิญชวน : 65017031055 / เปิด : 77 / IP : 567.44.200.25.51