ค้นหา : ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประกาศ - จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
พิมพ์คำค้นหา :
วันที่ : รูปภาพ ผลการค้นหา

22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในการซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับผิดชอบ 64027375103 (16,140)
(เปิด : 11) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในการซ่อมแซมทั่วไป ... ดูเพิ่มเติม ...

19 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยแม่เงา ตาลี่) 64017091419 (522,000)
(เปิด : 2) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ... ดูเพิ่มเติม ...

09 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรดชนิดตั้งพื้น จำนวน 5 เครื่อง 64027222244 (16,585)
(เปิด : 14) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดชนิดต ... ดูเพิ่มเติม ...

05 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสาป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 64027191759 (3,100)
(เปิด : 9) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างทำเสาป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายกเทศมนตร ... ดูเพิ่มเติม ...

05 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 64027219426 64027219426 (8,800)
(เปิด : 39) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก ... ดูเพิ่มเติม ...

05 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 64027193451 (53,250)
(เปิด : 12) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรื ... ดูเพิ่มเติม ...

05 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย (ป้ายไม้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตัั้ง) ขนาด 2.44 x 2 เมตร (40,000)
(เปิด : 20) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างทำป้าย (ป้ายไม้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเ ... ดูเพิ่มเติม ...

03 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ขนาด 1.2x2.4 เมตร (4,000)
(เปิด : 7) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก ... ดูเพิ่มเติม ...

03 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ (3,200)
(เปิด : 4) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ... ดูเพิ่มเติม ...

01 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 - (8,000-15,000)
(เปิด : 11) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ... ดูเพิ่มเติม ...

01 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ที่กดเจลแอลกอฮอล์) เพื่อใช้ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (9,000)
(เปิด : 7) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุ (ที่กดเจลแอลกอฮอล์) เพื่อใช้ตามโคร ... ดูเพิ่มเติม ...

28 มกราคม 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในการซ่อมแซมทั่วไป (24,770)
(เปิด : 36) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในการซ่อมแซมทั่วไป ... ดูเพิ่มเติม ...

27 มกราคม 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหย่อมบ้านปางเบาะ) (439,000)
(เปิด : 37) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา หมู ... ดูเพิ่มเติม ...

26 มกราคม 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างวัดกอนสุทธาวาส) (175,000)
(เปิด : 26) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หม ... ดูเพิ่มเติม ...

25 มกราคม 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม (ทางเข้าหมู่บ้าน จุดที่ 1) (184,000)
(เปิด : 34) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม บ้านแม ... ดูเพิ่มเติม ...

25 มกราคม 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหมู่บ้าน จุดที่ 2) (31,000)
(เปิด : 26) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ ... ดูเพิ่มเติม ...

25 มกราคม 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่อมแซมพัฒนาทั่วไป (23,824)
(เปิด : 30) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่อมแ ... ดูเพิ่มเติม ...

25 มกราคม 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไป (10,030)
(เปิด : 20) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไป ... ดูเพิ่มเติม ...

25 มกราคม 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไป (10,355)
(เปิด : 16) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมทั่วไป ... ดูเพิ่มเติม ...

25 มกราคม 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (14,577)
(เปิด : 26) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (อุปกรณ์ดูแลร ... ดูเพิ่มเติม ...

21 มกราคม 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายบุญช่วย เอกเรื่อง) (126,000)
(เปิด : 60) รายละเอียด : ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายโครงการ บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 (ซอยนา ... ดูเพิ่มเติม ...

19 มกราคม 2564

เรื่อง : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยแม่เงา ตาลี่) (522,000)
(เปิด : 37) รายละเอียด : ประกาศเชิญชวน ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายโครง ... ดูเพิ่มเติม ...

12 มกราคม 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายจะฟะ แสงจันทร์) (442,000)
(เปิด : 34) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา(แม่ ... ดูเพิ่มเติม ...

11 มกราคม 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (18,555.60)
(เปิด : 26) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกั ... ดูเพิ่มเติม ...

08 มกราคม 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง (17,254.37)
(เปิด : 38) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง ย ... ดูเพิ่มเติม ...

04 มกราคม 2564

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสุดุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่อมแซมและพัฒนาทั่วไป (11,115)
(เปิด : 37) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อวัสุดุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่อม ... ดูเพิ่มเติม ...

29 ธันวาคม 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับงานซ่อมแซมทั่วไป (35,000)
(เปิด : 35) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับงานซ่อมแซมท ... ดูเพิ่มเติม ...

28 ธันวาคม 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเป้า (73,000)
(เปิด : 28) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห ... ดูเพิ่มเติม ...

24 ธันวาคม 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (ส่วนกองการศึกษา) (500,000)
(เปิด : 53) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ... ดูเพิ่มเติม ...

10 ธันวาคม 2563

เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายจะฟะ แสงจันทร์) (442,000)
(เปิด : 31) รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา(แม่จาเหนือ) หมู่ที ... ดูเพิ่มเติม ...

09 ธันวาคม 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง (579,000)
(เปิด : 57) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ... ดูเพิ่มเติม ...

07 ธันวาคม 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด CCTV.ชนิดเครือข่าย (500,000)
(เปิด : 37) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด CCTV. ... ดูเพิ่มเติม ...

30 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (-)
(เปิด : 56) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - เกศกา ... ดูเพิ่มเติม ...

26 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง (579,000)
(เปิด : 67) รายละเอียด : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ... ดูเพิ่มเติม ...

16 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง (579,000)
(เปิด : 68) รายละเอียด : ประกาศเชิญชวน ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง ... ดูเพิ่มเติม ...

10 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหย่อมบ้านปางเบาะ) (439,000)
(เปิด : 21) รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 (ทางเข้าห ... ดูเพิ่มเติม ...

10 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างวัดกอนสุทธาวาส) (175,000)
(เปิด : 20) รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 (ซอยข้าง ... ดูเพิ่มเติม ...

10 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม บ้านแม่กอน (ทางเข้าหมู่บ้าน จุดที่ 1) (184,000)
(เปิด : 20) รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 ... ดูเพิ่มเติม ...

10 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหมู่บ้าน จุดที่ 2) (31,000)
(เปิด : 20) รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หมู่ท ... ดูเพิ่มเติม ...

10 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยแม่เงา ตาลี่) (522,000)
(เปิด : 29) รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายโคร ... ดูเพิ่มเติม ...

10 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายบุญช่วย เอกเรื่อง) (126,000)
(เปิด : 22) รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายโครงการ บ้านแม่กอน หม ... ดูเพิ่มเติม ...

10 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ (10,860.50)
(เปิด : 51) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยน ... ดูเพิ่มเติม ...

10 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง (579,000)
(เปิด : 52) รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง ... ดูเพิ่มเติม ...

06 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อและวิทยุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่อมแซมและพัฒนาทั่วไป (10,945)
(เปิด : 38) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อจัดซื้อและวิทยุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่ ... ดูเพิ่มเติม ...

06 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกเทท้ายติดเครน (10,070)
(เปิด : 42) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกเทท้าย ... ดูเพิ่มเติม ...

05 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีต (21,000)
(เปิด : 69) รายละเอียด : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีตรูปทร ... ดูเพิ่มเติม ...

02 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน แบบหล่อคอนกรีต (21,000)
(เปิด : 55) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก ... ดูเพิ่มเติม ...

30 ตุลาคม 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (-)
(เปิด : 56) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 - กนกวร ... ดูเพิ่มเติม ...

30 ตุลาคม 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีต (21,000)
(เปิด : 83) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศ ... ดูเพิ่มเติม ...

20 ตุลาคม 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสถาบันการศึกษา เพื่อทำการวิจัยประเมินผลและสำรวจความพึงพอใจ (29,925)
(เปิด : 69) รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างสถาบันการศึกษา เพื่อทำการวิจัยประเมินผลและ ... ดูเพิ่มเติม ...
หน้า Page : ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )