mr.jojo modify


นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

สำหรับเจ้าหน้าที่

• ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว •

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

••• ตั้งอยู่ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
( เขตติดต่อระหว่างอำเภอแม่แตงและอำเภอเชียงดาว )
เป็นปางช้างขนาดใหญ่ จัดการแสดงทุกวัน
ชมการแสดงของช้างแสนรู้ ตั้งอยู่บน
ทางหลวงหมายเลข 107 กิโลเมตรที่ 56 การเดินทาง
หากมาจาก อ.เมือง เชียงใหม่ จะอยู่ทางขวามือ
การเดินทางจาก อ.เมือง (สี่แยกข่วงสิงห์)
ผ่าน อ.แม่ริม, อ.แม่แตง
ถึงศูนย์ฝึกช้างเชียงดาวระยะทาง 51.5 กิโลเมตร

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว