ข่าวสารกิจกรรม แสดงทั้งหมด ...

19 ตุลาคม 2566
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการหยาดฝน มอบผ้าอ้อมและรถเข็นให้ผู้พิการ
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโ ... ดูเพิ่มเติม
05 ธันวาคม 2566 ( เปิด : 93 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
รายละเอียด : วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ทต.ทุ่งข้าวพวง โดย น ... ดูเพิ่มเติม
29 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 65 )
: นำโดยนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียด : วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพว ... ดูเพิ่มเติม
27 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 103 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมงานประเพณีประเพณียี่เป็ง อำเภอเชียงดาว ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโ ... ดูเพิ่มเติม
27 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 66 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำ ... ดูเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 20 )
: กู้ภัยอินทรี ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัติการช่วยเหลือรถตกข้างทาง ณ หย่อมบ้านกะเหรี่ยง
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 กู้ภัยอินทรี ทต.ทุ่ ... ดูเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 70 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ซักซ้อมแผนป้องกันภัย ร่วมกับ บก.ผาดง ฉก.ไชยานุภาพ
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 งานป้องกันและบรรเทา ... ดูเพิ่มเติม
22 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 101 )
: กิจกรรม : ธรรมะสอนใจ เพื่อสุขภาพที่สดใส มีกายใจที่สมบูรณ์ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ทต.ทุ่งข้าวพวง ด ... ดูเพิ่มเติม
20 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 69 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ ทต.ทุ่ ... ดูเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 74 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง และสำรวจครัวเรือนผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบล
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายศรีวอน บุญกองรัต ... ดูเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 55 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนในพื้นที่ตำบล
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ทต.ทุ่งข้าวพวง ออก ... ดูเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 41 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยรองนายกฯ คณิจตา ขัตหลง ร่วมประเมินตรวจเยี่ยมวัดห้วยเป้า
รายละเอียด : 10 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นาง ... ดูเพิ่มเติม
09 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 82 )
: การประชุมหารือ เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด : 9 พฤศจิกายน 2566 การประชุมหารือ เตรียมความพร้อมก ... ดูเพิ่มเติม
08 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 99 )
: กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 8 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียด : วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ... ดูเพิ่มเติม
08 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 86 )
: กู้ภัยอินทรี ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยปลัดฯ สฤษดิ์ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
รายละเอียด : วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 กู้ภัยอินทรี ทต.ทุ่งข้ ... ดูเพิ่มเติม