ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนที่เคยติดต่อรับบริการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

(หน้าแรก/ข่าวสาร ประกาศ/ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ/03 กุมภาพันธ์ 2566 : ขอเชิญชวนประชาชนที่เคยติดต่อรับบริการ ร่ .....)
รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ขอเชิญชวนประชาชนที่เคยติดต่อรับบริการจากเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
(Integrity and Transparency Assessment : ITA : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สามารถเข้าสู่แบบประเมิน ITA-EIT โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง
หรือคลิกที่ Link : https://itas.nacc.go.th/go/eit/oan6yf หน่วยงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
ตั้งแต่วันนี้ 3 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566


สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080
โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
กู้ภัย โทรศัพท์ : 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
อีเมล : saraban@tkpm.go.th

วันที่ :
03 กุมภาพันธ์ 2566
ไฟล์แนบ :
:
เปิด : 252 : IP : 3.236.209.138