ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนที่เคยติดต่อรับบริการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ขอเชิญชวนประชาชนที่เคยติดต่อรับบริการจากเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
(Integrity and Transparency Assessment : ITA : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สามารถเข้าสู่แบบประเมิน ITA-EIT โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง
หรือคลิกที่ Link : https://itas.nacc.go.th/go/eit/oan6yf หน่วยงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
ตั้งแต่วันนี้ 3 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566


สอบถามเพิ่มเติม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 4 , 0-5304-5080
โทรสาร : 0-5304-5080 ในเวลาราชการ
กู้ภัย (24 ชั่วโมง) : 0-5304-5123 , 09-0331-1164
กองการศึกษา : 0-5304-5124
อีเมล : saraban@tkpm.go.th

วันที่ :
03 กุมภาพันธ์ 2566
ไฟล์แนบ :
:
เปิด : 538 : IP : 44.211.117.197