เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

    นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวงLINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

แหล่งท่องเที่ยวตำบล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง แสดงทั้งหมด ...

: สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 . . .
22 สิงหาคม 2566 : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ก่อสร้างถนนคอน . . . 601,000 / เปิด : 1364 ดูเพิ่มเติม ...
: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 . . .
16 สิงหาคม 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนก . . . 601,000 / เปิด : 764 ดูเพิ่มเติม ...
: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝาปิดถังเก็บน้ำ (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง) . . .
03 สิงหาคม 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝา . . . 28,000 / เปิด : 763 ดูเพิ่มเติม ...
: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเป้า (ซอยขึ้นหอเจ้าเมือง) . . .
03 สิงหาคม 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถน . . . 184,000 / เปิด : 768 ดูเพิ่มเติม ...
: ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 . . .
12 มิถุนายน 2566 : ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ . . . 601,000 / เปิด : 757 ดูเพิ่มเติม ...
: ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 . . .
06 มิถุนายน 2566 : ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ . . . 601,000 / เปิด : 747 ดูเพิ่มเติม ...
: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (หย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม ซอยทางเข้าโบสถ์2) . . .
27 เมษายน 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถน . . . 104,000 / เปิด : 826 ดูเพิ่มเติม ...

โซเชียลมีเดีย - Social Media

  Facebook : เพจเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง แสดงทั้งหมด ...


UP TO TOP

LINE : @jim4413x

  

  (ปิด : CLOSE)