จัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 2024

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ค้นหา ... ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
18 เมษายน 2567 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านห้วยตีนตั่ง (เปิด : 877)
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 18 เมษายน 2567 (รายละเอียด PDF) 5 เรื่อง... ดูเพิ่มเติม....
26 มีนาคม 2567 : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านห้วยตีนตั่ง (เปิด : 640)
รายละเอียด : ประกาศเชิญชวน ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 26 มีนาคม 2567 (รายละเอียด PDF) 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่... ดูเพิ่มเติม....
15 กุมภาพันธ์ 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง (เปิด : 853)
รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 15 กุมภาพันธ์ 2567 (รายละเอียด PDF) 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป... ดูเพิ่มเติม....
29 มกราคม 2567 : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง (เปิด : 531)
รายละเอียด : ประกาศเชิญชวน ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 29 มกราคม 2567 (รายละเอียด PDF) 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก... ดูเพิ่มเติม....
10 ตุลาคม 2566 : ประกาศเรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เปิด : 373)
รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 10 ตุลาคม 2566 (รายละเอียด PDF) เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ... ดูเพิ่มเติม....
22 สิงหาคม 2566 : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 (เปิด : 1613) 66069061509 601,000
รายละเอียด : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม... ดูเพิ่มเติม....
16 สิงหาคม 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 (เปิด : 1158) 66069061509 601,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม... ดูเพิ่มเติม....
03 สิงหาคม 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝาปิดถังเก็บน้ำ (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง) (เปิด : 920) 66089012593 28,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างปรับปรุงฝาปิดถังเก็บน้ำ(ตามแบบแปลนเทศบาลตำ... ดูเพิ่มเติม....
03 สิงหาคม 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเป้า (ซอยขึ้นหอเจ้าเมือง) (เปิด : 935) 66089024016 184,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครง... ดูเพิ่มเติม....
12 มิถุนายน 2566 : ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 (เปิด : 830) 66069061509 601,000
รายละเอียด : ประกาศเชิญชวน ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยท... ดูเพิ่มเติม....
06 มิถุนายน 2566 : ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 (เปิด : 822) 66069061509 601,000
รายละเอียด : ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ... ดูเพิ่มเติม....
27 เมษายน 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (หย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม ซอยทางเข้าโบสถ์2) (เปิด : 914) 66049337629 104,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายข... ดูเพิ่มเติม....
27 เมษายน 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม) (เปิด : 498) 66049281541 243,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายข... ดูเพิ่มเติม....
27 เมษายน 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ สามแยกป่าเกี๊ยะ) (เปิด : 494) 66049339050 335,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา หมู... ดูเพิ่มเติม....
27 เมษายน 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวพวง (เปิด : 499) 66049344207 314,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวพ... ดูเพิ่มเติม....
27 เมษายน 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหย่อมบ้านปางเบาะ) (เปิด : 493) 66049340432 339,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จา หมู... ดูเพิ่มเติม....
25 เมษายน 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ (ท่อ) เพื่อซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่ชำรุด (เปิด : 494) 66049330411 18,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อ (ท่อ) เพื่อซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่ชำรุด บ้า... ดูเพิ่มเติม....
25 เมษายน 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์รับแรง (เปิด : 504) 66049301866 50,000
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์รับแรง (โ... ดูเพิ่มเติม....
21 เมษายน 2566 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดดิน บ้านห้วยทรายขาว (เปิด : 402) 66049257323 14,980
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาขุดดิน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 (บ่อ...