mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(08) » คู่มือมาตรฐานการให้บริการ


พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ประกาศ
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
2558-07-21
การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
pdf 3.1246 (MB)
2558-07-21
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)
• งานสำนักปลัดเทศบาล (พัฒนาชุมชน) • งานการคลัง • งานกองช่าง • งานกองการศึกษา • งานสำนักปลัดเทศบาล • งานทะเบียนและบัตร
pdf 3.1217 (MB)

2558-12-31

ประกาศ 2558


*******

 


UP TO TOP